הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 20081-11-20

ניתנה ביום 15 נובמבר 2020

ליאור קן-דרור
התובע בבית הדין האזורי
-
אגודת ספורט נורדיה ירושלים
הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת בבית הדין האזורי לעבודה ירושלים, לתשלום זכויות שונות בגין תקופת העסקתו וסיומה אצל הנתבעת (ד"מ 1492-08-20).
כפי העולה מהחלטתו של נשיא בית הדין האזורי בירושלים, השופט אייל אברהמי מיום 1.10.2020, התובע הוא אחיינה של גב' דפנה בן עמי (להלן: גב' בן עמי), המועסקת כמרכזת הקלדנים והקלדניות בבית הדין האזורי ירושלים. עקב כך, קבע הנשיא אברהמי כי " נראה כי יש מקום להעביר את הדיון לבית דין אחר בהתאם להנחיות ובהתאם להחלטה שתינתן על ידי נשיאת בית הדין הארצי לעבודה". בנסיבות אלה התבקש התובע להודיע לאיזה בית דין אזורי הוא מעדיף שעניינו יועבר.
ביום 5.11.2020 הודיע התובע כי הוא מבקש להעביר את הדיון בתביעתו לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
לאחר הודעתו זו של התובע, הועבר העניין אליי למתן החלטה.
בהתאם להחלטתי מיום 9.11.2020, הודיעה הנתבעת כי היא אינה מתנגדת להעברת הדיון כמבוקש על ידי התובע .

הכרעה
כאמור כפי העולה מהחלטתו של נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, השופט איל אברהמי, גב' בן עמי, שהיא דודתו של התובע, עובדת כמרכזת הקלדנים והקלדניות בבית הדין האזורי ירושלים, ומשכך היא בעלת היכרות ארוכת שנים עם כלל שופטי בית הדין. בנסיבות אלה, מקום בו נמצא כי צד להליך הוא קרוב משפחתו של עובד או עובדת באותו בית דין בו מתנהל ההליך, מן הראוי להורות על ניהול הדיון בבית דין אזורי אחר. זאת לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה (ראו למשל: המ"ד 63365-07-20 אסתר לנגר - קומי כבלס בע"מ (2.8.2020) ; המ"ד 48042-07-20 אברהם דהן - עיריית חיפה (22.7.2020)).
זאת ועוד, השלב בו מצוי ההליך הוא שיקול רלוונטי לעניין החלטה בדבר העברת מקום דיון (ראו למשל: המ"ד 29727-07-20 קריסטין וילפניה – פולט דן (20.07.2020)). בענייננו, טרם התקיים דיון בתיק ואף לא דיון קדם . לפיכך, ונוכח הסכמת הצדדים לכך, אני סבורה כי לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם.
אשר למקום השיפוט – לאור בקשתו של התובע כי הדיון בהליך יועבר לבית הדין האזורי תל אביב, ולאור הסכמת הנתבעת, נחה דעתי כי יש להעביר את הדיון לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, א ני מורה בזאת כי הדיון בד"מ 1492-08-20 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
הנשיאה הדס יהלום תקבע בהנחיותיה את אופן המשך ניהול ההליך.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א (15 נובמבר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה