הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 17823-08-20

ניתנה ביום 12 אוגוסט 2020

חגית אנדרסן
התובעת בבית הדין האזורי
-
1. רשת קהילה ופנאי ( ע"ר)

2. חב' מוסדות חנוך ותרבות בחולון מיס' הסוה"י לא"י בע"מ ( חל"צ)
הנתבעות בבית הדין האזורי
ב"כ התובעת – עו"ד רועי שפריר
ב"כ הנתבעת 1 – עו"ד מעין פאר
ב"כ הנתבעת 2 – עו"ד דרור גל
החלטה
הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
התובעת הגישה לבית הדין האזורי תל אביב תביעה כנגד הנתבעות לתשלום השלמת פיצויי פיטורים (סע"ש 55668-02-20).
ביום 23.7.2020 הודיעה הנתבעת 2, חברת מוסדות חנוך ותרבות בחולון, כי מנכ"לית החברה, גב' כרמלה אורן (להלן - גב' אורן), מכהנת כנציגת ציבור בבית הדין האזורי תל אביב.
בעקבות ההודעה, בהחלטת השופט דורון יפת מיום 24.7.2020, התבקשו הצדדים להודיע לאיזה בית דין הם מעדיפים שהתיק יועבר, ככל שיוחלט על העברתו.
בהתאם, הנתבעת 2 הודיעה שככל שיוחלט להעביר את מקום הדיון, בית הדין המועדף עליה הוא בית הדין האזורי חיפה. לעומתה, הנתבעת 1 הודיעה כי בית הדין המועדף עליה הוא בית הדין האזורי ירושלים. שתי הנתבעות לא צירפו נימוקים לבקשותיהן. התובעת מצדה, לא הגישה את עמדתה בעניין.
למען שלמות התמונה אציין כי הנתבעת 2 צורפה להליך כנתבעת נוספת, בעקבות בקשה מטעם הנתבעת 1, שאושרה על-ידי השופט יפת בהחלטה מיום 6.7.2020. ביום 26.7.2020 הגישה הנתבעת 2 בקשה לביטול החלטה זו. היא אף ביקשה בהודעתה מיום 31.7.2020, כי העברת מקום הדיון תתבצע רק לאחר קבלת ההחלטה בבקשתה זו, ובהתאם לתוצאות ההחלטה. אולם בהחלטה מיום 2.8.2020 קבע השופט יפת, שלנוכח הסיבה בגללה יש להעביר את מקום הדיון בתיק, נראה כי אין מקום שבית הדין האזורי תל אביב ייתן החלטה בבקשה לביטול צירופה של הנתבעת 2 להליך.
בהחלטה נוספת מיום 6.8.2020, קבע השופט יפת כי התיק יועבר לנשיאת בית הדין האזורי תל אביב, השופטת הדס יהלום, לשם מתן החלטה בדבר העברת התיק לבית דין אזורי אחר.
בהחלטתה מיום 7.8.2020 קבעה הנשיאה יהלום כי: "בנסיבות כאמור, כאשר גב' כרמלה אורן, מנכ"לית הנתבעת 2, מכהנת כנציגת ציבור בבית דין זה, הרי שהיא בעלת "קשר להליך" שבכותרת בהתאם לכלל ג 1' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה. לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, יש להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר".
אחר דברים אלו הועבר התיק אליי לשם קביעת מקום השיפוט בהליך.
הכרעה
אני סבורה שבנסיבות העניין, יש להעביר את הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר. כפי שצוין לעיל, גב' אורן, המשמשת כנציגת ציבור בבית הדין האזורי תל אביב, מכהנת גם כמנכ"לית הנתבעת 2. במצב עניינים זה מתקיים "קשר להליך" כמשמעותו של המונח בכלל ג'(1) לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן – יוני 2020) (ראו למשל: המ"ד 45983-06-16 סעיד אסעד בסול - עיריית שפרעם (3.7.2016)).
השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון  (ראו למשל: המ"ד 34199-02-18 ירון מגל – המוסד לביטוח לאומי (18.2.2018)). כך בענייננו, טרם התקיים דיון מקדמי בתיק, לכן נראה שבהעברת מקום הדיון לא תהיה משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם.
אשר למקום השיפוט – כאמור לעיל, הנתבעת 1 הודיעה כי ככל שיוחלט על העברת מקום הדיון, היא מעדיפה את בית הדין האזורי ירושלים, בעוד הנתבעת 2 הודיעה כי היא מעדיפה את בית הדין האזורי חיפה, והתובעת לא הביעה את עמדתה בעניין. לאור העובדה שבית הדין האזורי הקרוב ביותר לבית הדין תל אביב הוא בית הדין ירושלים, והצדדים לא נימקו את העדפותיהם בנוגע לבית הדין האזורי אליו יועבר התיק, הכף נוטה לטובת העברת הדיון לבית הדין ירושלים.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, אני מורה בזאת כי הדיון בתיק סע"ש 55668-02-20 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה תל אביב לבית הדין האזורי לעבודה ירושלים. הנשיא אייל אברהמי יקבע בהנחיותיו את אופן המשך ניהול ההליך.

ניתנה היום, כ"ב אב תש"פ (12 אוגוסט 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .