הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 8584-01-20

ניתנה ביום 24 פברואר 2020

פלקר נח
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עמיר גשרי

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים (סגן הנשיא כאמל אבו קאעוד; ב"ל 78759-01-19) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) אשר דחתה את ערר המבקש והותירה את נכותו בשיעור 24%.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שזו תשקול מחדש את קביעתה לענין תקנה 15 ותסביר האם היא סבורה כי המבקש "אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו". במסגרת החלטתה תתייחס לטענות המבקש שעלו בהשגותיו על המלצת וועדת הרשות.
הצעה זו מוצעת בשים לב לכך שבעררו של המבקש העלו טענות לגבי אי הפעלת תקנה 15, ועל כן הוועדה הייתה צריכה להתייחס לטענותיו ולכאורה לא הייתה יכולה להסתפק בהפנייה להמלצת ועדת הרשות. כמו כן הצעה זו מוצעת בשים לב לקושי שעולה לכאורה בהנמקת ועדת הרשות אשר התבססה בהמלצתה על כך שהמבקש אינו מוכן לוותר על רישיון הנהיגה הציבורי, שכן לא ברור מה הסיקה מכך הוועדה לענין יכולתו לחזור לעבודתו.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 23.3.2020. בהעדר הסכמה המוסד ישיב לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 29.3.2020. במסגרת עמדותיהם יתייחסו הצדדים לבקשת המבקש להביא לפני הוועדה "ראיה חדשה" (אישור משרד הרישוי).
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ (24 פברואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .