הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 74964-12-19

ניתן ביום 22 מרץ 2020

בנימין אהרנסון
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד טל נוי
בשם המשיב – עו"ד יהודה הריס

פסק דין

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת שרה מאירי; ב"ל 25514-05-19), שבו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה לעררים (אי כושר) (להלן – הוועדה) מיום 28.3.19 שקבעה כי המבקש לא איבד מעל 50% מכושרו להשתכר.
בהחלטה מיום 27.2.2020 נפרשו הרקע לבקשת רשות הערעור ופסק דינו של בית הדין האזורי והוצע למשיב –
"להסכים כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה בהרכב חדש. בפני הוועדה לא יעמדו הפרוטוקולים של הוועדה בהרכבה הנוכחי". (להלן – הצעת בית הדין).

בהחלטת בית דין הוסבר כך:
"הצעה זו מוצעת בשים לב לכך שמדובר בהתכנסותה הרביעית של הוועדה וכן בשים לב לכך שהגם שהוועדה התייחסה לליקוי הנוירופטיה, לא ניתן להבין מהחלטתה האם יש לליקוי זה השפעה כלשהי על יכולת המבקש לעבוד בסוג העבודות עליהן המליצה, וככל שכן מהי ההשפעה של הליקוי בנפרד ובמצטבר ליתר הסיבוכים כתוצאה מהסכרת. יודגש כי לפי הלכת מוהרה... נקודת המוצא לקביעת דרגת אי הכושר צריכה להיות כי הליקויים הרפואיים כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית מבטאים דרגה אובייקטיבית של אי כושר לעבוד. בית הדין ער לכך שבסבב מוקדם יותר התבקשה הוועדה להתייחס להלכת מוהרה, אך גם לאחר מכן ומשחודד הצורך להתייחס לנוירופטיה עדין נותר קושי עם החלטת הוועדה. "

המוסד הודיע כי בנסיבותיו המיוחדות של תיק זה הוא נותן הסכמתו להצעת בית הדין. אף המבקש הודיע על הסכמתו להצעה כמפורט בסעיף 2 לעיל. אשר על כן ניתן לה בזאת תוקף של פסק דין.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ (22 מרץ 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.