הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 68906-05-19

ניתנה ביום 30 יוני 2019

1.ספרנסקי רומן

2.קבוצת עובדי מרחב אבטחה שמירה נקיון ושירותים בע"מ
המבקש
-
1.מרחב - אבטחה, שמירה, נקיון ושרותים בע"מ (בפירוק)

2.אילינה ברניק
המשיבות

בשם המבקש – עו"ד גל גורודיסקי, עו"ד אפרים יצחקוב

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל-אביב ( הנשיאה הדס יהלום; סע"ש 12803/08) מיום 15.5.19, בעניין בקשתו של ב"כ המבקש " למתן הבהרה". כן בפניי בקשה להוספת אסמכתא.
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ומצאתי כי היא מצריכה תשובה, אני מורה כדלקמן:
עד ליום 4.7.19 תגיש כל אחת מהמשיבות תשובתה לבקשת רשות הערעור ולבקשה לצירוף אסמכתא; זכות תגובה לב"כ המבקש עד ליום 8.7.19.
מטעמי יעילות ומבלי לחוות דעה, יודיעו הצדדים במסגרת תגובתם עמדתם למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
כל אחת מהתשובות כאמור תוגשנה ב-6 עותקי נייר שאחד מהם אינו נתון בכריכה; כמו כן, ב"כ המבקש יגיש 5 עותקי נייר נוספים מבקשת רשות הערעור והבקשה לצירוף אסמכתא עד למועד מתן תגובתו.
דיון בבקשת רשות הערעור, לפני מותב בית הדין, יתקיים ביום 11.7.19 בשעה 13:30.
המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים ותוודא קבלתה.
ניתנה היום, כ"ז סיוון תשע"ט (30 יוני 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .