הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 68186-12-19

ניתנה ביום 09 ינואר 2020

גלית הראל
המבקשת

-
המוסד לביטוח לאומי

המשיב

בשם המבקשת – עו"ד צפריר איש טוב

החלטה

השופט אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי חיפה (השופטת מיכל פריימן; ב"ל 34246-09-18) שבה נדחתה בקשת המבקשת למינוי מומחה נוסף.
לאחר עיון בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים למינוי מומחה נוסף.
ביסוד ההצעה עומדים, בין היתר, הטעמים הבאים: לכאורה לא הובהרה בצורה מספקת השאלה האם העבודה הפקידותית מושא המחקרים המוזכרים בחוות דעתו של המומחה מתייחסים באופן ספציפי לתנאי העבודה שנקבעו לגבי המבקשת; לכאורה, לאור חוות הדעת שאלת הגורם התעסוקתי כמשפיע על הליקוי של המבקשת נותר פתוח.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעה עד ליום 26.1.2020. בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 2.1.2020.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, י"ב טבת תש"פ (09 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .