הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 68044-05-19

ניתנה ביום 28 יולי 2019

מאיר אוטומזגין
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המבקש - בעצמו

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי חיפה (הנשיא אלכס קוגן; ב"ל 49154-02-19) אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת ועדה רפואית מדרג ראשון (נכות כללית) מיום 29.1.18.
בית הדין האזורי דחה את הערעור וקבע כי הערעור הינו על החלטת וועדה מדרג ראשון כאשר בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), הסמכות לדון בערר נתונה לוועדה הרפואית לעררים. כן נקבע כי בהתאם לסעיף 123 לחוק בית הדין מוסמך לדון רק בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים. עוד צוין כי כפי שעולה מתגובת המוסד, המבקש אכן הגיש ערר על ההחלטה ביום 5.2.19. בנסיבות אלה, ומשהמבקש טרם מיצה את ההליכים לפני הוועדה הרפואית לעררים נקבע כי בית הדין נעדר סמכות לדון בערעור על החלטת הוועדה מדרג ראשון.
בבקשה שלפני מעלה המבקש טענות שונות על כך שאינו מקבל את זכויותיו בגין תאונת עבודה שעבר ובגין ההליכים המתנהלים בעניינו בעשר שנים האחרונות במוסד לביטוח לאומי. כן צירף המבקש מספר מסמכים רפואיים.
לאחר שעיינתי בבקשה מצאתי כי דינה להידחות. מלבד כותרת הבקשה לא מפורטות בבקשה עצמה טענות כנגד החלטת הוועדה הרפואית וממילא צדק בית הדין האזורי בקביעתו כי בית הדין נעדר סמכות לדון בערעור על החלטת וועדה מדרג ראשון וכי הסמכות לדון בערעורים על וועדה מדרג ראשון הינה של הוועדה הרפואית לעררים.
סוף דבר – הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ט (28 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .