הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 6639-04-19

ניתנה ביום 17 אפריל 2019

כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי
המבקש

-
אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך (ע"ר)
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד זאב שצקי
בשם המשיבה – עו"ד ליאת קינן, עו"ד צוק לוי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופט אורן שגב; ס"ק 11343-10-18 מיום 27.3.2019) בבקשת ארגון כוח לעובדים (להלן: הארגון) למתן פסק דין או למחיקת בקשת צד בסכסוך קיבוצי (להלן: הבקשה), שהגישה המשיבה כאן (להלן: אורות) ביום 7.10.2018, במסגרתה התבקשו סעדים שיינתנו כנגד שביתה עליה הכריז הארגון, המתוכננת לאותו היום.
הרקע לבקשה הוא הכרזת הארגון מיום 20.4.2018 על סכסוך עבודה, במסגרתו צפויה שביתת עובדי אורות, החל מיום 7.10.2018. על שביתה זו הכריז הארגון, כפי העולה מכתבי הטענות שהוגשו בהליך שבפניי, ביום 6.10.2018.
בנסיבות אלה, בבוקר יום 7.10.2018 הגישה אורות לבית הדין האזורי בקשה דחופה לצו מניעה כנגד השביתה, במסגרתה ביקשה אורות כי יינתן צו המונע את השביתה המתוכננת לאותו היום, והמורה לארגון להימנע מלנקוט כל צעד ארגוני שהוא. בנוסף, ביקשה אורות במסגרת בקשת הצד את הסעדים הבאים:
צו המורה לארגון לאכוף את סמכותו ומרותו ולמנוע צעדים ארגוניים שיינקטו על ידי עובדי אורות החברים בארגון;
צו המורה לארגון לחדש את המשא-ומתן עם אורות, במטרה לחתום על הסכם קיבוצי;
צו הצהרתי לפיו אין לארגון כל עילה כדין לנקוט צעדים ארגוניים כלשהם במטרה לקדם את הליכי החתימה על הסכם קיבוצי באורות.
בהחלטת בית הדין האזורי מיום 7.10.2018 ניסח בית הדין מתווה המתייחס לשני הצדדים לסכסוך ולפיו ילווה בית הדין את הצדדים בתקופת ההידברות ביניהם, תוך שנקבע שעל הצדדים להעביר עדכונים תקופתיים בדבר התקדמות המשא ומתן (להלן: המתווה). בנוסף, בהחלטתו ביום זה הורה בית הדין האזורי כי ככל שצד לסכסוך סבור שהמשא-ומתן נקלע למבוי סתום, באפשרותו לפנות ללא דיחוי לבית הדין בבקשה המתאימה, ובית הדין יקיים בה דיון תוך 24 שעות. כן הורה בית הדין האזורי כי "כל אימת שהמשיב (המבקש בהליך שלפניי – ו.ו.ל) יגיע למסקנה כי הוא נדרש לנקוט בצעדים ארגוניים, תוגש על ידו הודעה לצד שכנגד ולבית הדין ויתקיים דיון בעניין תוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה".
מעיון בתיק בית הדין האזורי עולה, כי מן היום בו ניתנה החלטת בית הדין האזורי בעניין המתווה האמור, ועד ליום זה, דהיינו בחלוף כ-6 חודשים, הוגשו שבע הודעות עדכון מטעם אורות.
ביום 20.3.2019 הגיש הארגון את הבקשה, במסגרתה, כאמור לעיל, התבקש בית הדין האזורי להורות על מחיקת בקשת הצד. לחלופין ביקש הארגון כי יינתן פסק דין, שכן לטענת הארגון הפך הדיון בבקשה העיקרית לתיאורטי, שכן השביתה בגינה הוגשה בקשת הצד, שהייתה שביתה מוגבלת וקצרה, הסתיימה עוד בטרם התקיים הדיון בבקשת הצד.
ביום 27.3.2019, ולאחר שהוגשה תגובת אורות, נדחתה הבקשה. בית הדין האזורי ביסס את דחיית הבקשה על כך שכל עוד לא הוגשה הודעה מטעם מי מהצדדים על סיום הסכסוך, הרי שהמתווה עליו הורה ביום 7.10.2018 עודנו בתוקף. כן נקבע כי "ככל שיש בפי המשיב (המבקש בהליך שלפניי – ו.ו.ל) טענה כי לא מתקיים מו"מ בין הצדדים, או כי הוא נקלע למבוי סתום ונדרשת התערבות ביה"ד, יגיש הוא על כך הודעה מתאימה, ותינתן החלטה בהתאם".
כנגד החלטה זו הוגשה הבקשה שלפניי.

הכרעה
מעיון בתיק בית הדין האזורי עולה, כי לא נקבע מועד לדיון בהליך העיקרי. כמו כן, מתגובות הצדדים שהוגשו לבית דין זה בדבר התקדמות המשא-ומתן ביניהם, לא ניתן ללמוד בהכרח כי ישנה התקדמות בהידברות בין הצדדים. משאלו הם פני הדברים, מתחזק הצורך בקיום דיון בבקשה העיקרית. כפי שקבעתי בעניין אחר, "ככלל, בסכסוכים קיבוציים הקשורים לשביתות ולאחר שניתן או לא ניתן סעד זמני – על בית הדין האזורי לקבוע המשך דיון במועד קרוב ודחוף" (ראו: בר"ע 34549-01-19 הסתדרות העובדים הכללית הסתדרות עובדי המדינה - מדינת ישראל (21.01.2019)).
על כן, על בית הדין האזורי לקבוע מועד לדיון בתיק העיקרי בדחיפות, לאור מהותו של הסכסוך.
כללם של דברים – התיק מוחזר לבית הדין האזורי בתל אביב על מנת לקבוע דיון בבקשה העיקרית בדחיפות, ולקדם את יישוב הסכסוך בין הצדדים לו.
סוף דבר – על יסוד כל האמור הבקשה נדחית. משמדובר בהליך קיבוצי וכמקובל, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ט (17 אפריל 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה