הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 62796-12-18

ניתנה ביום 16 ינואר 2019

יהודה שאוליאן
המבקש
-
די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד יבגני צירלין

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב ( סגנית הנשיאה רוית צדיק; סע"ש 37969-04-16) בעניין גילוי מסמכים.
המבקש הגיש תביעה כנגד המשיבה, מעסיקתו לשעבר, בגדרה טען בין היתר לאפליה פסולה בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, באשר לטענתו בתפקידים מסומים אותם מילא במשך העסקתו במשיבה קיבל שכר שעתי נמוך מזה ששולם לעמיתיו בצוות בגין עבודה זהה, מטעמים לא ראויים, וזאת בצוותים שונים בהם שובץ במשך העסקתו.
המבקש הגיש ביום 8.11.18 בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים, בגדרו ביקש בין היתר " תלושי שכר והודעות על תנאי העסקה ( או הסכמי העסקה)" של כל עובדי הצוותים בהם שובץ משך עבודתו, בתקופות בהם שובץ בצוותים אלו ( פריטים א'- ד' לבקשה, אשר התייחסו למספר עובדים בצוות, ופריטים ה' ו-ז' לבקשה אשר התייחסו לעובדות ספציפיות). זאת " לצורך בירור המחלוקת נוכח טענות המבקש... לפיהן הוא הופלה לרעה אל מול עובדים אלה בכל הקשור לתנאי השכר". כן טען כי גילוי מסמכים אלו לא יפגע באיזון הנדרש בין ערך גילוי האמת לבין הזכות לפרטיות של צדדים שלישיים, היות שניתן להורות על מחיקת הפרטים המזהים, ולמצער שיוגשו לעיני בית הדין בלבד. לחילופין, ביקש כי תגלה המשיבה פרטים אלו בתצהיר.
המשיבה בתשובתה מיום 22.11.18 התנגדה לחשיפת מסמכים אלו, שכן לטענתה המדובר בדרישה כללית וגורפת למסירת מאות מסמכים, המתייחסים לכ- 50 עובדים בתקופה של כחמש שנות העסקה, באופן המהווה מעמסה בלתי סבירה על המשיבה. כמו כן טענה שהמדובר במסמכים חסויים אשר חשיפתם תפגע באופן קיצוני בפרטיותם של צדדים שלישיים להליך.
בתגובתו מיום 4.12.18 שב המבקש על טענותיו בדבר האיזון בין חקר האמת לבין פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים, וכן הכחיש את טענת המשיבה למעמסה בלתי סבירה.
ביום 11.12.18 ניתנה החלטת בית הדין האזורי במסגרתה התקבלה הבקשה באופן חלקי. באשר למסמכים המבוקשים בפרטים א'- ד' לבקשה נקבע כי " משמבוקש לעיין בנתונים אישיים של מספר עובדים לא מצאתי להיעתר לבקשה כפי שהתבקשה". עם זאת, נקבע כי " הנתבעת תמסור לעיונו של התובע תלוש שכר אחד של עובד הצוות בתקופה הרלבנטית לתביעה, כאשר פרטיו האישיים של בעל התלוש יושחרו" (נוסח מעין זה נקבע ביחס לכל צוות וצוות בהתאם לתקופות השיבוץ של המבקש בצוותים השונים). ביחס למבוקש בפריטים ה' ו-ז' לבקשה, אשר התייחסו לעובדות ספציפיות, נדחתה הבקשה " נוכח המסמכים אשר חשיפתם הותרה ולאור הפגיעה הטמונה בפרטיותה של העובדת".
בבקשה שלפני טוען המבקש כי החלטת בית הדין האזורי מאפשרת למשיבה להעמיד גרסה חלקית ומגמתית, המבוססת על הצגה סלקטיבית של המסמכים, באופן אשר ישלול מהמבקש את האפשרות להוכיח את טענותיו בדבר האפליה הפסולה. לטענת המבקש, ההחלטה אינה מאזנת נכונה בין הזכויות לגילוי ולפרטיות, ובמיוחד בנסיבות הליך זה בו מתקיימת א-סימטריה מובהקת בין הצדדים בנגישותם למידע הרלוונטי. המבקש מצמצם בקשתו לחשיפת נתוני השכר של עובדים בעלי נתונים זהים ( תפקיד וותק) בלבד.
לאחר שעיינתי בבקשה וצרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף ללא קבלת הצד שכנגד.
כידוע, "החלטה בדבר מתן צו לגילוי ועיון במסמכים – או סירוב לתתו – נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות מסוג זה ועושה כן במקרים חריגים בלבד" (ע"ע (ארצי) 48860-07-14 אופיר מיכלביץ' - קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ (21.03.16)). החלטת בית הדין האזורי מושא בקשה זו אינה באה בגדרי אלו. לפי העולה מכתב התביעה שהגיש המבקש בבית הדין האזורי, טענתו לאפליה בשכר הינה בערך השעתי שלה לעומת ערכה אצל כלל חברי הצוות המקבילים לאורך תקופת שיבוצו בכל צוות ( ראו בכתב התביעה סעיף 12 ב-ג ביחס לצוות ביצועים, סעיף 15 ב ביחס לצוות מנהלת המידע, סעיף 16 ג ביחס לצוות נציגי תפעול סלולרי, וסעיף 23 ג ביחס לצוות מערך התפעול). טענתו של המבקש בבקשה שלפני מופנית כנגד היקף הגילוי, לאחר שבית הדין האזורי נעתר אך באופן חלקי לבקשה. לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת בית הדין האזורי בדבר היקפו של הגילוי, נוכח היות הגילוי שהתבקש מלכתחילה נרחב ולא בוססה הטענה כי לא ניתן להסתפק בנתונים מדגמיים, כפי שהורה בית הדין האיזורי. על האמור אוסיף, ברוח האמור בע"ע ( ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י (21.9.10), שעומדות למבקש דרכים נוספות לבירור טענתו, כגון חקירה נגדית של עדי המשיבה, ועל כן גם טעם זה מצטרף להנמקה שלא להתערב בשיקול דעתה של הערכאה המבררת.
סוף דבר – דין הבקשה להידחות. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, י' שבט תשע"ט (16 ינואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .