הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 62745-06-19

ניתנה ביום 28 יולי 2019

אלונה לבנה צרפתי בורלא
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיבה

בשם המבקשת – עו"ד דנה מילשטוק

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת כרמית פלד; ב"ל 16647-10-18) אשר דן בערעור המבקשת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ( נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה). בפסק הדין ניתן תוקף להסכמת הצדדים להחזרת עניינה של המבקשת לוועדה על מנת שתשקול את קביעתה בתחום הראומטולוגי, ונדחו טענות המבקשת בקשר לקביעת הוועדה בדבר העדר קשר סיבתי לפגיעה הנפשית ולהחלפת הרכב.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים כי עניינה של המבקשת יחזור לוועדה גם בתחום הנפשי. הוועדה תשקול את החלטתה בענין הקשר הסיבתי ותתייחס למסמכים הרפואיים מהם עולה כי מצבה הנפשי הוא תוצאה של מצבה הגופני. הוועדה תתייחס במפורש גם לאפשרות של הכרה בפגיעה הנפשית בדרך של החמרה.
הצעה זו מוצעת משני טעמים: הראשון, לא ברור מהחלטת הוועדה האם היתה החמרה במצב הנפשי של המבקשת לעומת זה שקיבל ביטוי באפיזודות הקודמות המוזכרות בהחלטת הוועדה; השני, מאחר ועשוי להיות קשר בין מצבה הגופני של המבקשת (ראומטולוגיה/פיברומיאלגיה) לבין מצבה הנפשי, לכאורה מתבקש כי שאלת המצב הנפשי תוכרע יחד עם שאלת הראומטולוגיה, למקרה שתהיה הכרה בתחום האחרון.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 8.9.19. בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 15.9.19.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ט (28 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .