הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 59025-06-20

ניתנה ביום 20 יולי 2020

שמעון אסולין
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע (השופט משה טוינה; ב"ל 23848-09-19) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) אשר קבעה, בין היתר, כי אין קשר סיבתי בין יתר לחץ דם ממנו סובל המבקש לתאונה בעבודה.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מצאתי כי נדרש תשובת המשיב (להלן – המוסד) לבקשה. בתשובתו יתייחס המוסד, בין היתר, לטענת המבקש בדבר תחום המומחיות הרלוונטי ליתר לחץ דם וכן לטענתו כי הוועדה טעתה שעה שהתייחסה לערכי לחץ הדם הסיסטולי בעוד שסעיף הליקוי מתייחס לערכים של לחץ הדם הדיאסטולי.
המוסד יגיש את תשובתו עד ליום 20.8.2020. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 27.8.2020.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ (20 יולי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .