הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 5849-10-19

ניתנה ביום 07 אוקטובר 2019

1.ג'רני הפקות בע"מ
2.ירום כהן
המבקשים
-
מורן לוינזון
המשיבה

בשם המבקשים – עו"ד רז מנגל, עו"ד ענת קידר ששון

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל-אביב ( הנשיאה הדס יהלום; סע"ש 10363-08-16 וסע"ש 36418-02-17), בגדרה נדחתה בקשת המבקשים מיום 19.9.19 לצירוף ראיות הזמה מטעם ש:

"הבקשה הוגשה באיחור. כפי שהובהר לצדדים, יש להביא את ההליכים בתיק לידי סיום. הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות".

בהחלטה קודמת של בית הדין האזורי, בסיום פרוטוקול הדיון מיום 16.9.19, נקבע באשר לבקשת המבקשים להגשת בקשה לצירוף ראיות ההזמה כי:

"הנתבעת [היא המבקשת שלפני- ח.א.ג.] רשאית להגיש בקשה מנומקת שלא תעלה על 2 עמודים ברווח כפול וזאת עד ליום 19.9.19. לבקשה לא יצורף עותק מהתצהיר.
התובעת תגיב לבקשה בתגובה שלא תעלה על 2 עמודים וזאת עד ליום 25.9.19.
התיק יובא לעיוני ביום 26.9.19 למתן החלטה בבקשה ולקביעת מועדים להגשת סיכומים".

על פני הדברים, הבקשה לצירוף ראיה הוגשה במועד אותו קבע בית הדין האזורי, וכפי שטוענים המבקשים בבקשה שלפני.

משכך, ומבלי להביע עמדה לגופו של עניין, מוצע לצדדים הסדר דיוני לפיו:

"הבקשה לצירוף ראיות הזמה תוחזר לבית הדין האזורי למתן החלטה בבקשה. זאת תוך שכל צד שומר על מלוא טענותיו ואין בהסכמה להצעה זו משום ויתור מי מהצדדים על טענה מטענותיו או קבלת טענה כלשהי של הצד שכנגד. בית הדין האזורי יקבע את סדרי הדין לדיון בבקשה שלפניו".

הצדדים יודיעו עמדתם להצעה זו עד ליום 24.10.19.
ככל שלא תינתן הסכמת כל הצדדים להצעה, תגיש המבקשת תשובתה לבקשת רשות הערעור עד ליום 31.10.19 ולמבקשים תהא זכות תגובה עד ליום 5.11.19. מטעמי יעילות ומבלי לחוות דעה, יודיעו הצדדים במסגרת תגובתם עמדתם למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
אשר לבקשת המבקשים לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי " כך שיוקפא המועד להגשת סיכומים מטעם הצדדים" בהליך קמא, לא מצאתי מקום להורות כן, באשר על המבקשים להגיש בקשה מתאימה לבית הדין האזורי והוא יורה את סדרי הדין לפניו. משכך, הבקשה לעיכוב ביצוע - נדחית.
המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים ותוודא קבלתה.
לעיון ביום 27.10.19.
ניתנה היום, ח' תשרי תש"פ (07 אוקטובר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .