הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 58458-02-20

ניתנה ביום 24 פברואר 2020

התעשיה האוירית לישראל בע"מ
המבקשת
-
יהודה הנאמן
המשיב

החלטה

השופטת לאה גליקסמן
לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת דפנה חסון זכריה; סע"ש 34114-10-19), במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק התובענה על הסף בנימוק של התיישנות.
לאחר בחינת הבקשה וכלל החומר שבתיק אני קובעת כי הבקשה טעונה תגובה.
המשיב יגיש תגובה לבקשת רשות הערעור עד יום 16.3.2020.
המבקשת תהיה רשאית להשיב לתגובת המשיב עד יום 30.3.2020.
מטעמי יעילות, ומבלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה לגופו של עניין בשלב זה, הצדדים יודיעו עמדתם בנוגע לאפשרות כי בקשת רשות הערעור תידון כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991.
התיק יובא לעיוני ביום 31.3.2020.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ (24 פברואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .