הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 51447-07-19

ניתנה ביום 19 אוגוסט 2019

לאה מירילשוילי
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

החלטה

השופט מיכאל שפיצר
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ( סגן הנשיא צבי פרנקל; ב"ל 16328-03-19) אשר דחה את ערעור המבקשת על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 27.01.19 ( להלן – הוועדה) אשר קבעה כי ליקוייה של המבקשת אינם נכללים ברשימת הליקויים שבהסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1 ביוני 1977) ( להלן: הסכם הניידות), ולפיכך אינה זכאית להטבות בהתאם להסכם זה.

רקע עובדתי
המבקשת ילידת 1952, סובלת מליקויים רפואיים רבים. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למבקשת 40% מוגבלות בניידות לפי הסכם הניידות. על החלטת הוועדה מדרג ראשון הגישה המבקשת ערר. ועדת הערר קבעה כי ליקוייה של המבקשת אינם נכללים ברשימת הליקויים שבהסכם הניידות ולפיכך אין היא זכאית להטבות מכוח ההסכם ואחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו בוועדה מדרג ראשון הופחתו ל-0%.
על החלטת הועדה להפחית את אחוזי המוגבלות בניידות ערערה המבקשת בפני בית הדין קמא בטענה שלא הוזהרה בטרם ההפחתה. המשיב הציג בפני בית הדין קמא מכתב אשר נשלח לכתובתה של המבקשת (שאושרה על ידיה במהלך הדיון)בו היא מוזהרת כי בכוונת הוועדה להפחית מאחוזי המוגבלות בניידות. בית הדין קמא דחה את הערעור תוך שצויין כי הן מהמכתב שנשלח למבקשת והן מפרוטוקול הוועדה עולה כי הוזהרה כדין.

טענות המבקשת
גם בבקשתה לפני טוענת המבקשת כי לא הוזהרה טרם הפחתת האחוזים. לטענתה, המכתב לא הגיע לביתה ומכתבים אחרים שנשלחו אליה הגיעו לשכניה. עוד טענה המבקשת כי לא הוזהרה אף בע"פ, וכי אילו הייתה מוזהרת הייתה מוותרת על ערעורה.

דיון והכרעה
לאחר עיון בבקשה, בפסק דינו של בית הדין האזורי ובכלל החומר שבתיק מצאתי כי יש לדחות את הבקשה אף ללא קבלת תגובת המשיב.
בפסיקה נקבע כי קיימת חזקה עובדתית לפיה ככלל דבר דואר שנשלח לפי פרטי מען תקינים מגיע לנמען תוך פרק זמן סביר ( עב"ל 41882-03-14 סרור נ' המוסד לביטוח לאומי (18.05.15)). משנשלח המכתב לכתובת של המבקשת קמה החזקה כי הוא הגיע ליעדו. זאת ועוד, בית הדין קמא ציין כי בפרוטוקול הוועדה צויין שהוועדה הזהירה את המבקשת ואפשרה לה למשוך את הערר.
אשר על כן, משלא מצאתי בפסק הדין האזורי טעות כלשהי אשר מצדיקה את התערבות ו של בית דין זה, דין הבקשה להידחות. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח אב תשע"ט (19 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .