הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 50094-07-17

ווקנין אהרון
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד נועם שוורץ

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים (השופט (כתוארו אז) כאמל אבו קאעוד; ב"ל 4219-10-16), שבו נמחק על הסף, מחמת התיישנות, ערעור שהגיש המבקש על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 18.5.16.
בפתח הדברים אבקש לציין כי בקשת רשות הערעור הונחה על שולחני אך היום, כפי הנראה מחמת תקלה.
לגופה של הבקשה – לאחר מתן פסק דינו של בית הדין האזורי ניתן על ידי בית דין זה פסק הדין בעניין דולאני (עב"ל (ארצי) 33351-11-12 דולאני – המוסד לביטוח לאומי (26.9.2017)), שבו נקבע כי לבית הדין סמכות להאריך מועד הקבוע בחיקוק, מכוח תקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991. לאור זאת ובשים לב לנימוקי בקשת רשות הערעור , מוצע בזאת לצדדים כי העניין יוחזר לבית הדין האזורי, שידון ויכריע בשאלת הארכת המועד להגשת הערעור (השוו: בר"ע (ארצי) 53017-05-17‏ עופר אהרוני - המוסד לביטוח לאומי (22.10.17) ; עב"ל (ארצי) 59462-12-15‏ ‏ מוניקה מאלו - המוסד לביטוח לאומי (24.8.18);עב"ל (ארצי) 41408-11-15‏ המוסד לביטוח לאומי - אליס שירזי (4.9.18)).
עמדות הצדדים להצעת בית הדין כאמור תוגשנה עד ליום 1.5.19.
לעיוני בהתאם.

ניתנה היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט (03 אפריל 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .