הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 49493-05-20

ניתנה ביום 22 מאי 2020

צאלח סלים
המבקש
-
אלמוג ארז
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ח'אלד בולוס

החלטה

השופטת לאה גליקסמן :

  1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב (השופט אסנת רובוביץ – ברכש; סע"ש 26830-01-17) מיום 9.12.2020, שבה נדחתה בקשתו של המבקש לתיקון כתב התביעה, ו על החלטת בית הדין האזורי מיום 13.4.2020, שבה נדחתה בקשתו של המבקש לעיון חוזר בבקשה לתיקון כתב התביעה.
  2. לאחר בחינת הבקשה ונספחי הבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, וזאת מבלי להידרש לתגובת הצד שכנגד.
  3. אשר להחלטה מיום 9.12.2019: המועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה זו חלף זה מכבר, ולא ניתן לדון בבקשת רשות ערעור על החלטה זו ללא שנתבקשה וללא שניתנה ארכה להגשת בקשת רשות הערעור. בהתאם לפסיקה, אין להאריך באופן מלאכותי את המועד להגשת בקשת רשות ערעור באמצעות הגשת בקשה לעיון חוזר [רע"א 8766/16 עבדאללה אבו ג'אנם נ' נכסי רמלה 3 בע"מ (5.1.2017) ; בר"ע (ארצי) 23595-01-17 Baelibi Aman – זרוע הזהב כח אדם בע"מ (13.2.2017)]. על כן, בקשת רשות הערעור על ההחלטה מיום 9.12.2019 נדחית בשל האיחור בהגשתה.
  4. אשר להחלטה מיום 13.4.2020: המבקש הגיש ביום 16.12.2019 בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את הבקשה לתיקון כתב התביעה . בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 13.4.2020 כמפורט להלן:

"מדובר בהחלטה חלוטה שניתנה זה מכבר ולא מצאתי מקום לשנותה. ככל שבית הדין יסבור כי יש לבצע כימות חדש נוכח טענת התובע בנדון, ישקול את האמור בסיום דיון ההוכחות".

בהתאם לפסיקה –
"...ככלל דרך המלך לתקיפת החלטות של בתי המשפט אינה בדמות הגשת ' בקשה לעיון חוזר' כל עוד לא חל שינוי נסיבות המצדיק את העיון מחדש, שכן אין לפנות לבית המשפט שנתן את ההחלטה בבקשה חוזרת באותו עניין כאשר הטענות הינן ' ערעוריות' באופיין. עם זאת, כאשר לא חל שינוי נסיבות רשאית הערכאה שנתנה את ההחלטה הראשונה לשנותה, אולם זאת רק במקרים נדירים כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית, בייחוד כאשר מדובר בתיקון שאין בו כדי לפגוע בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד [ ראו: ע"א 3604/02 אוקו נ' שמי פ"ד נו (4) 505, 508 (2002) (להלן: עניין אוקו); ע"א 3537/03 זאב בר בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף פ"ד נו (4) 568, 574 – 575 (2005); רע"א 8205/08 מצלח נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (12.11.2008) בסעיף 9] ".
רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' משה אורמן (14.7.2011)( להלן – ענין שטראוס).
עיון בבקשה לעיון מחדש מעלה כי המבקש לא הצביע בה על שינוי נסיבות המצדיק שינוי ההחלטה מיום 9.12.2019, אלא העלה טענות שהן "ערעוריות" באופיין, והיה עליו להעלותן במסגרת בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 9.12.2019 . על כן, לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטת בית הדין האזורי שדחה את הבקשה לעיון מחדש.
5. מעבר לאמור אוסיף:
א. כמובהר לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית מטעמים דיוניים, בשל האיחור בהגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה המהותית מיום 9.12.2019. לפיכך, אין בדחיית הבקשה כדי להביע עמדה לכאן או לכאן לגופה של ההחלטה מיום 9.12.2019.
ב. כפי העולה מההחלטה מיום 13.4.2020, בית הדין האזורי קבע כי
"ככל שבית הדין יסבור כי יש לבצע כימות חדש נוכח טענת התובע בנדון, ישקול את האמור בסיום דיון ההוכחות". אבהיר, כי אין בהחלטתי כדי למנוע מבית הדין האזורי לדון בעניין או להביע עמדה בקשר לקביעה זו . למותר לציין, כי כל צד יהיה רשאי להשיג על החלטת בית הדין האזורי, ככל שתינתן החלטה חדשה, וטענות שני הצדדים שמורות להם.

ניתנה היום, כ"ח אייר תש"פ (22 מאי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .