הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 47835-08-18

ניתן ביום 19 מרץ 2019

אליעזר זיידנברג
המבקש
-
מדינת ישראל
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד סאמי אבו ורדה
בשם המשיבה – עו"ד חן אדרי

פסק דין

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי חיפה (השופטת סאוסן אלקאסם; על"ח 12841-02-18) שבו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (מס הכנסה) (להלן – הוועדה) מיום 9.1.18.
בהמשך להחלטה מיום 20.2.19 הודיעו הצדדים כי כדלקמן:
"לשם סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענות המבקש בהליך שבכותרת, ולאור פסק הדין בע"ע 45848-11-16 פלוני נ' מדינת ישראל (...., 2.8.2018) (להלן: "עניין פלוני"), ובשל הנסיבות הספציפיות אשר מתעוררות בהליך דנן, הגיעו הצדדים להסכמה כדלקמן:
"א. עניינו של המבקש יוחזר לוועדה הרפואית לעררים מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: 'הוועדה הרפואית לעררים'). בפני הוועדה הרפואית לעררים, יוצג דו"ח הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה) מיום 28.10.2013.
ב. החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה) מיום 28.10.2013, על כלל קביעותיה, תחייב את הוועדה הרפואית לעררים. היינו, על הוועדה הרפואית לעררים לאמץ את פרטי הליקויים ולצדם את שיעורי הנכות כפי שנקבעו בוועדה של המוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה).
ג. ככל שקיימים סעיפי ליקוי חופפים בין החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 9.1.2017 לבין החלטת הוועדה של המוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה) מיום 28.10.2013, יחולו סעיפי הליקוי ושיעורי הנכות הקבועים בהחלטת הוועדה למוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה) אשר התקבלה בטרם כינוס הוועדה הרפואית לעררים, ויבוטלו סעיפי הליקוי החופפים שקיימים בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים.
ד. החלטת הוועדה תועבר לפקיד שומה, לצורך מתן החלטה בבקשת המבקש לפטור ממס.
ה. כל צד יישא בהוצאותיו."
בהתאם לבקשת הצדדים, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב אדר ב' תשע"ט (19 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.