הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 41940-04-18

ניתנה ביום 21 מאי 2018

מאיה שניידר
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד יצחק סבג

החלטה

השופטת לאה גליקסמן :
לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת עידית איצקוביץ; ב"ל 35918-09-16), מיום 22.4.2018, שבה נקבע כי המומחה השיב על כל שאלות ההבהרה, והורה על הגשת סיכומי טענות הצדדים.
לאחר עיון בבקשה ובכלל חומר התיק אני קובעת כמפורט להלן:
אכן, בתיק זה הוגשו מספר בקשות, לרבות בקשה למינוי מומחה נוסף, אשר נדחתה, והמומחה אף השיב פעמיים לשאלות הבהרה.
בחינת כלל חומר התיק מעלה כי אכן בחוות דעתו של המומחה הרפואי מיום 10.10.2017, אשר התקבלה בבית הדין ביום 30.10.2017, השיב המומחה הרפואי לשאלות שבהחלטת בית הדין האזורי מיום 18.9.2017, ולא השיב לשאלות ההבהרה שבהחלטת בית הדין האזורי מיום 16.10.2017, אשר נועדה לבוא במקום ההחלטה מיום 18.9.2017. בהחלטה מיום 4.2.2018 היה בית הדין האזורי ער לכך שתשובות המומחה הרפואי הן מיום 10.10.2017 בעוד שההחלטה היא מיום 16.10.2017, אולם סבר כי מדובר בטעות בתאריך חוות הדעת, כפי הנראה בשל כך שחוות הדעת התקבלה בבית הדין ביום 30.10.2017. השוואת חוות הדעת מיום 10.10.2017 להחלטה מיום 18.9.2017 ולהחלטה מיום 16.10.2017 מעלה כי בחוות הדעת מיום 10.10.2017 ניתן מענה לשאלות שבהחלטה מיום 18.9.2017 ולא לשאלות שבהחלטה מיום 16.10.2017. כפי הנראה, נוכח העובדה שהוגשה בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף ולא בקשה להפנות למומחה הרפואי את שאלות ההבהרה מיום 16.10.2017, ונוכח העובדה שגם ב"כ המבקשת התייחס לחוות הדעת מיום 10.10.2017 כחוות הדעת שבה התייחס המומחה הרפואי לשאלות מיום 16.10.2017, סבר בית הדין האזורי כי ניתן מענה לשאלות ההבהרה מיום 16.10.2017.
יודגש, כי בהחלטה מיום 16.10.2017 קיבל בית הדין האזורי את בקשת המבקשת, בנימוק שיש "לתת לתובעת את יומה בבית הדין באופן מלא, ובהתחשב כי התיק הרפואי של התובעת לא היה לפני המומחה עת הוא השיב על השאלות הקודמות ...". מכאן, כי לגישתו של בית הדין האזורי יש חשיבות במתן מענה של המומחה הרפואי לשאלות שבהחלטתו מיום 16.10.2017, אלא ש כאמור הוא סבר כי המומחה השיב לשאלות אלה בחוות דעתו מיום 10.10.2017.
נוכח האמור לעיל, מוצע לצדדים הסדר מוסכם שלפיו בית הדין האזורי יפנה למומחה הרפואי את שאלות ההבהרה שבהחלטה מיום 16.10.2017.
הצדדים יודיעו עד יום 3.6.2018 אם הצעת בית הדין מקובלת עליהם.
בהעדר הסכמה, יתייצבו הצדדים לדיון ביום 27.6.2018 שעה 13:30.

ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ח (21 מאי 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .