הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 40310-06-20

ניתנה ביום 26 יולי 2020

דניאל צבר
המבקש

-
1.הנהלת הסתדרות המורים
2.הוועידה הל"ג של הסתדרות המורים
המשיבות

בשם המבקש – בעצמו

החלטה

השופטת לאה גליקסמן :

  1. לפניי בקשת רשות ערעור על סעיף 4 להחלטתו של בית הדין האזורי באר שבע (השופטת רחל גרוס; סע"ש 50070-02-19), שבה נקבע כי "אשר לבקשה לעיכוב הליך ההוצאה לפועל בתיק 535465-12-19 הרי שבית דין זה אינו מוסמך לעכב הליכים בהוצאה לפועל ביחס להוצאות שנפסקו בפסק דין שניתן ע"י בית הדין הארצי ועל כן הבקשה נדחית". החלטה זו ניתנה בתום דיון שהתקיים בבית הדין האזורי ביום 1.6.2020.
  2. בבקשת רשות הערעור מעלה המבקש טענות רבות, חלק משמעותי מהן אינו רלוונטי לבקשת רשות הערעור אלא (אם בכלל) להליך העיקרי התלוי ועומד בבית הדין האזורי באר שבע או להליכים אחרים ש ניהל ומנהל המבקש, וחלק ניכר מהן חוזר על טענות שכבר נדחו בהליכים אחרים שניהל המבקש. לפיכך, אתייחס בהחלטה זו אך ורק לטיעונים הרלוונטיים לסעיף 4 להחלטה מיום 1.6.2020, שעליה סבה בקשת רשות הערעור.
  3. בהתייחס לטענתו של המערער כי יש לבטל את ההחלטה נוכח העובדה שבית הדין האזורי לא דן במותב תלתא, אלא בדן יחיד:

א. כעולה מתיק בית הדין האזורי, מפרוטוקול הדיון מיום 1.6.2020 ומההחלטה שניתנה בתום הדיון, מדובר בהליך שהגיש המבקש כנגד המשיבות (וכן נגד שתי משיבות נוספות שנמחקו מההליך בדיון שהתקיים ביום 1.6.2020); בהליך תלויה ועומדת בקשה לסילוק על הסף של התביעה; המשיבות הגישו סיכומים בכתב ועל המבקש להגיש סיכומים בכתב (לאחר שלא הגיש סיכומים למרות שנדרש לכך בהחלטות קודמות); הדיון שהתקיים ביום 1.6.2020 נקבע על פי החלטה מיום 2.3.2020 לדיון בבקשת המבקש לפרטים נוספים ו/או גילוי מסמכים.

ב. בסעיף 18(ד) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 נקבע כך:
בהליכים שבית הדין דן בהם בשלושה, יהיו לשופט לבדו הסמכויות המנויות בתוספת הרביעית.

לענייננו, רלוונטיים פרטים אלה בתוספת הרביעית:
(4) לקבוע את שלבי הדיון בתובענה ואת הסדר שבו יתבררו שאלות שבעובדה ושבמשפט;
(8) למחוק תובענה או בקשה, על פי בקשת התובע או המבקש;
(13) להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה כדי לפשט את הדיון או להקל עליו;
(14) לדון ולהחליט בבקשות שהוגשו עד לתחילת שלב ההוכחות בהליך, בעניינים שאינם מנויים בתוספת זו, למעט בהליך של סכסוך קיבוצי ובבקשות לדחייה על הסף;
(15) נוסף על האמור בפרט (5), לדון ולהחליט בבקשות למתן סעד זמני, עד לתחילת שלב ההוכחות בדיון בבקשה למתן סעד זמני, למעט בהליך של סכסוך קיבוצי;
(16) להפעיל סמכות או למלא תפקיד הנתונים לרשם בית דין לפי סעיף 27(א), ושאינם מנויים בפרטים (1) עד (15).

ג. עיון בפרוטוקול הדיון מיום 1.6.2020 מעלה כי הדיון שהתקיים היה דיון מקדמי, שנקבע כאמור לדיון בבקשה לפרטים נוספים ולגילוי מסמכים, ולא דיון הוכחות או דיון לשמיעת סיכום טענות הצדדים בהליך. הן הדיון והן ההחלטות שנתקבלו במסגרת הדיון מיום 1.6.2020 הן במסגרת סמכותו של שופט לבדו על פי סעיף 18(ד) והתוספת השלישית לחוק בית הדין לעבודה.
ד. בהתייחס לסעיף 4 להחלטה מיום 1.6.2020 מושא בקשת רשות הערעור: בקשת המבקש לעכב את הליכי הוצאה לפועל היא במהותה בבקשה לסעד זמני במסגרת ההליך התלוי ועומד בבית הדין האזורי. יצוין, כי כבר ניתנה החלטה בבקשה דומה (אם לא זהה) ביום 3.6.2019. נוכח האמור, החלטה בבקשה שהיא במהותה בקשה לסעד זמני במסגרת ההליך, ומשטרם החל דיון ההוכחות בהליך, ומדובר בבקשה לסעד זמני שלא נדרש לקיים בו דיון הוכחות, מתן החלטה בבקשה היא בסמכות השופט לבדו, ולא נדרש לקיים בה דיון במותב תלתא.
ה. יתר על כן. עיון בפרוטוקול הדיון מעלה כי המבקש לא העלה במהלך הדיון כל טענה לעניין קיום הדיון בפני דן יחיד, ועל כן הוא מנוע מלהעלות טענה זו בדיעבד בהליך ערעורי על החלטה שנתקבלה במהלך אותו דיון [עב"ל (ארצי) 12579-06-12 אלפונס מכלוף – המוסד לביט וח לאומי (27.2.2013)].
ו. למותר לציין, כי את ההחלטה בבקשה לסילוק על הסף על בית הדין האזורי ליתן במותב תלתא, וזאת על יסוד הטיעונים בכתב שהוגשו על ידי הצדדים [ראו לעניין זה דב"ע (ארצי) נו/2 – 2 לוג'יק בע"מ - מרסל כהנא פד"ע כט 560 (1996) סעיף 16 לפסק הדין;ע"ע (ארצי) 32916-09-18 מאיר וידל - אבי ביתן (6.11.2019)].
6. בהתייחס לטענת המבקש כי לבית הדין לעבודה סמכות ביקורת ו/או סמכות פיקוח על החלטות ההוצאה לפועל, הרי שטענה זו של העובד נדחתה בפסק דין שניתן ביום 9.6.2020 בתיק ע"ע 12928-01-19 ואין מקום לדון בה שנית.
7. סוף דבר – בקשת רשות הערעור נדחית. הואיל ולא נדרשה תגובת המשיבות – אין צו להוצאות לטובת המשיבות. הואיל והמבקש חזר בבקשת רשות הערעור על טענות שנדחו בפסקי דין קודמים, המבקש ישלם הוצאות לאוצר המדינה בסך של 5,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום.

ניתנה היום, ה' אב תש"פ (26 יולי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .