הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 39072-07-19

ניתנה ביום 17 יולי 2019

נור קורט
המבקש
-
הרפובליקה הצרפתית
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד בדראן סלאמה
בשם המשיבה – עו"ד יעקב גרסון

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי ירושלים ( השופט דני גולדברג ונציגי הציבור מר יוסף חיים דרדיגר ומר דודו זהבי; סע"ש 28392-07-19) מיום 15.7.19, בגדרה נדחתה בקשתו של המבקש למתן צו מניעה זמני כנגד פיטוריו מהמשיבה, זאת ללא קבלת תשובת המשיבה לבקשה וללא קיום דיון במעמד הצדדים ( להלן – ההחלטה).
על פני הדברים, יש קושי בכך שהבקשה נידונה ללא קיום דיון במעמד הצדדים ( ראו רע"א 6830/15 פלוני נ' פלונית (12.1. 16); בר"ע (ארצי) 51029-11-16 לבנה חן - מועצה מקומית אזור (29.11.16) ). לפיכך, על פני הדברים, מוצע לצדדים הסדר דיוני לפיו:
הבקשה לסעד זמני תוחזר לבית הדין האזורי, לקיום דיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי. זאת, תוך שכל צד שומר על מלוא טענותיו ואין בהסכמה לאמור בכדי להודות בטענת מי מהצדדים בטענה מטענות חברו.

מובהר כי אין באמור כדי להביע עמדה לגופם של דברים.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעה זו עד להיום (17.7.19) בשעה 17:00.
ככל שלא תינתן הסכמת כל הצדדים להצעה זו, תגיש המשיבה עד ליום 18.7.19 בשעה 10:00 תשוב ה תמציתית לבקשת רשות הערעור. למבקש תהא זכות להגיב לתשובה עד ליום 18.7.19 בשעה 15:00. מטעמי יעילות ומבלי לחוות דעה, יודיעו הצדדים במסגרת תגובתם עמדתם למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים ותוודא טלפונית קבלתה.
לעיון בהתאם.
ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט (17 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .