הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 3611-06-19

ניתנה ביום 03 דצמבר 2019

דפדי דני
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד מירזאי אסף
בשם המשיב – עו"ד הילה שור

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכלל החומר המצוי בתיק, באתי למסקנה כי יש לקבוע את הבקשה לדיון לפני.
הדיון יתקיים ביום 18.12.19 בשעה 9:00.
לגופו של עניין ומבלי לקבוע מסמרות ובהנתן חוסר הבהירות האפשרי (נוכח חוות הדעת המשלימה מטעם המבקש) בהחלטת הוועדה באשר לקיומה של הגבלה בכתף, היותה ניתנת ליישום לפי התקנות, ואם כן – קיומו של קשר סיבתי, מוצע לצדדים לשקול, בנסיבות העניין ולמען הסר ספק, את ההצעה הבאה:
עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שתבחן את עמדתה לעניין הכתף ותנמק את החלטתה, ובין היתר, תשיב אם ממצאי בדיקתו של המבקש מלמדים על מגבלה תפקודית הניתנת ליישום לפי התקנות, בין לפי סעיף ליקוי מסויים ובין תוך התאמה, ואם כן – האם נכות זו קשורה לתאונה.
ניתנה היום, ה' כסלו תש"פ (03 דצמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .