הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 35915-01-20

ניתנה ביום 24 פברואר 2020

צ'אלי מננה
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המבקשת בעצמה

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע (השופט יעקב אזולאי; ב"ל 20730-10-18) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבו של המבקש.
הרקע לבקשה
הוועדה התכנסה בעניינה של המבקשת ביום 3.12.17. בממצאי בדיקתה נכתב:
"נוירולוגית הגבלה יחסית של תנועות הצוואר בזמן בדיקה אקטיבית לעומת תנועות ספונטניות חופשיות. עצבי גולגולת – ב.מ.פ בגפיים אין ארטורפיה אין פסיקולציה כוח גס שמור החזרים גידיים הופקו שוים ללא החזר חולני. יתר הבדיקה ב.מ.פ. אורטופדי – מדגימה על העדר תנועתיות בכיפוף ויישור פעיל: סיבוב 45 מעלות דו"צ בהטייה 40 מעלות דו"צ. תנועות כתפים בהרמת הזרועות 160 מעלות דו"צ סיבוב חיצוני 45 מעלות דוצ מוסרת על כאבים בבסיס הצוואר ובשכמות. "

באבחנות הוועדה נכתב: "תלונות על כאבי צוואר, שכמות ידיים" . הוועדה סיכמה מסקנתה: "אין שוני בממצאי הבדיקה מועדה קודמת אין החמרה בגין התאונה הנידונה".
המבקשת הגישה ערעור על ההחלטה הנ"ל (ב"ל 56287-02-17). במסגרת הדיון הגיעו הצדדים להסכמה שניתן לה תוקף של פסק דין להלן – פסק הדין המחזיר) ולפיה:
"יש בינינו הסכמה לפיה עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים אשר תבחן את עניינה של המערערת בשנית. הוועדה תפרט מדוע לא העניקה למערערת נכות נוירולוגית על אף קביעתה כי קיימת הגבלה של תנועות הצוואר בזמן בדיקה אקטיבית. ככל שהוועדה סבורה שהתנועות הספונטניות חופשיות, הוועדה תפרט ותנמק באילו תנועות מדובר ואת טווחי התנועה.
כמו כן, הוועדה תשקול להעניק נכות לאור קביעתה כי המערערת מדגימה העדר תנועתיות בכיפוף ויישור.
הוועדה תתייחס באופן ענייני ומנומק לטענת המערערת שלפיה היא פונתה לבית החולים על ידי אמבולנס מחדר הוועדה וזאת בעקבות זרמים בגב שהרגישה לאחר תנועה בצוואר שנעשתה על ידי הבודק הרפואי בוועדה.
ככל שהוועדה תסבור שהמערערת אינה משתפת פעולה בוועדה כנדרש, הוועדה תזהיר את המערערת, תאפשר לה לטעון טענותיה בעניין ורק לאחר מכן תקבע את קביעותיה.
המערערת וב"כ יוזמנו לטעון טענותיה בפני הוועדה בעניינים הנ"ל.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת."

בפסק דינו הוסיף בית הדין את הדברים הבאים:
"בית הדין מברך את המשיב שהסכים להחזיר את העניין לבדיקה מחודשת של הוועדה.
עם זאת, בשים לב לטענות המערערת שעלו בדיון היום ולכך שבפרוטוקול הוועדה לא תועדו תלונות המערערת כי חברי הוועדה יצאו מחדר הבדיקה בזמן שהמערערת נשארה בחדר וכי בהמשך הדברים הגיע אף קצין ביטחון מטעם המשיב אשר אף הזמין אמבולנס לפינוי המערערת מחדר הוועדה, בית הדין סבור שיש מקום כי העניין יועבר לבדיקה של אחראי ועדות רפואיות במשרד הראשי אצל המשיב.
בנסיבות העניין, פרוטוקול הדיון היום יועבר למנהל מחלקת ועדות רפואיות במשרד הראשי אצל המשיב. "

הוועדה התכנסה בעקבות פסק הדין המחזיר. בתלונות המבקשת נכתבו הדברים הבאים:
"עו"ד נמצאים בטענת החמרה. יש אישור מרופא תעסוקה על החמרה. זוהי ראיה שיש החמרה במצב הפיזי של הצוואר מ-6/1/16. עברה כבר כמה וועדות. קיבלה נכות שבוטלה בהמשך. ועדת המשך דחתה את הטענות ואנו פה לפי פס"ד. מבקש להדגיש שככל שיש טענה לא שיתוף פעולה או ניסיון שלא להציג מצג אמת, נבקש להדגיש שלפי המסמכים אין מחלוקת שסובלת ממגבלות נוירולוגיות ואורטופדיות מצרף מכתב של הגב' עצמה. יש לפני הועדה וחוו"ד של ד"ר ולן מיום 27/4/15, נבקש התייחסות. הגב' ממשיכה לעבוד במחלקה אחרת ולגמרי השכר שלה ירד משמעותית ב-24%. יש טענה למצב שקשור לפיברו' נשללו ע"י כל הרופאים. היה לפני התאונה. המצב כרגע לא דומה למצב לפני זה. חמור בהרבה. המצב היום מכל הבחינות אורטופדיות ונוירולוגיות החמיר ממש מוועדה קודמת. זה עלה ממסמכים רפואיים. נבקש לבדוק בשנית ולפעול לפי פסה"ד. להסביר מה שנקבע והוכח לגבי המגבלות ולהעניק את אחוזי הנכות המגיעים לה.
התובעת: אני סובלת יותר. אין לי יום ולילה. סבל נוראי. ישנה וקמה עם כאבים. קשה בעבודה מאוד. אחות עוזרת לי במקום שאני יעזור. לא יכולה להרים. יש לי סחרחורת היד מתנפחת ויש כאבים באצבעות. יש נימול ודקירות. זרמים של חשמל. מצרפת מסמך עם התלונות."

בממצאי בדיקת הוועדה נכתב:
"הבדיקה הנירולוגית זהה לחלוטין לבדיקה הקודמת הן בתנועתיות פסיבית והן בבדיקה אקטיבית. כלומר אין אף ממצא נוירולוגי פתולוגי. בבדיקת תנועת הצוואר יש התנגדות אקטיבית לתנועת הבדיקה וכנ"ל לגבי תנועות הגב. על הוועדה לציין שבבדיקת הצוואר יש רוטציות של 60 מעלות לכל כיוון עם עצירה בשל חשש מכאב ולא בשל מגבלה פיזיולוגית. ישור של 30 מעלות וכיפוף עם הסנטר עד מרחק של 1 ס"מ מדופן החזה."

הוועדה סיכמה החלטתה כדלקמן:
"אין בבדיקה גופנית כל עדות אובייקטיבית להגבלה בטווחי התנועה של הצוואר. בנוסף, הקביעה כי חבלה לכף הרגל גורמת לזעזוע העולה כלפי מעלה ומביא לכדי נכות של עמ"ש צווארי הינה בלתי סבירה מהבחינה הרפואית ואינה מתיישבת עם הפרקטיקה הרפואית בענין זה. בנוגע להתנהלות בוועדה הקודמת, הוועדה מבקשת להדגיש כי חברי הועדה הנם בכירים בעלי ניסיון קליני עשיר ביותר ולאף אחד מהם לא הייתה התחושה במהלך הוועדה כי למערערת נגרם נזק רפואי או כי היא נמצאת במצוקה גופנית או בסכנה בריאותית אותנטית. לו כך היה המצב, היתה הוועדה מעניקה טיפול רפואי מיידי ויוזמת את ההפניה לחדר מיון. הלכה למעשה גם בחדר המיון לא נמצאה עדות להפרעה אורגנית משמעותית. הוועדה דוחה את הערר וקובעת שאין החמרה."

פסק דינו של בית הדין האזורי
המבקשת ערערה לבית הדין האזורי, ובית הדין דחה את ערעורה מהטעמים הבאים:
לא נפל פגם משפטי בכך שבהרכב הוועדה ישבה אותה הנוירולוגית שבדקה את המבקשת בדיון קודם של הוועדה, שכן בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר הענין הוחזר לוועדה באותו הרכב.
הוועדה ערכה למבקשת בדיקה בתחום הנוירולוגי, ציינה כי ממצאי בדיקתה זהים לממצאי הבדיקה הקודמת. דהיינו, הוועדה לא מצאה אצל המבקשת ממצא נוירולוגי פתולוגי שונה.
אשר לתחום האורתופדי - הוועדה ערכה למבקשת בדיקה קלינית. הוועדה מצאה התנגדות אקטיבית של המבקשת לתנועות הבדיקה. למרות זאת, הוועדה ציינה טווחי תנועה לגבי בדיקת הצוואר וקבעה כי המבקשת אינה מניעה את הצוואר בשל חשש מכאב ולא בשל מגבלה פיזיולוגית. בשים לב לכך שהוועדה הצליחה להגיע לממצאים רפואיים הוועדה לא הייתה צריכה להזהיר את המבקשת בדבר העדר שיתוף פעולה.
בקשת רשות הערעור
בבקשה שלפני טוענת המבקשת כי הוועדה לא התייחסה לתלונותיה ביחס לסחרחורת, רעש וצפצופים באוזניים; כי האורתופד שישב בוועדה לא בדק אותה ועל כן לא ברור כיצד ישנם ממצאי בדיקה אורתופדית; בניגוד לאמור בהחלטת הוועדה המבקשת לא טענה כי הכאבים עולים מהרגל לצוואר אלא אמרה כי הכאבים יורדים מהצוואר לכף הרגל.
הכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מצאתי כי דין הבקשה להדחות, ואלה טעמיי:
עיון בהחלטת הוועדה מעלה כי הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר. הוועדה בדקה והסבירה את קביעותיה בענין הנוירולוגי והאורתופדי. בנוסף הוועדה הסבירה כי מבחינה רפואית לא סביר שחבלה ברגל תוביל לפגיעה בעמוד שדרה צווארי. מדובר בקביעות רפואיות מנומקות.
הוועדה לא נדרשה להתייחס בפסק הדין המחזיר לטענות הנוגעות לסחרחורת או רעשים באוזניים, ועל כן לא נפלה טעות משפטית באי התייחסותה לטענות אלה.
המבקשת נבדקה על ידי הוועדה וממצאי בדיקתה פורטו בפרוטוקול. מפרוטוקול הוועדה לא ברור מי מהרופאים בדק את המבקשת. חזקה כי כל רופא בדק את המבקשת לפי תחום מומחיותו. אין לפנינו ראיה שבכוחה לסתור חזקה זו. אולם גם אם הבדיקה נערכה בפועל על ידי הנוירולוגית ולא על ידי האורתופד לא עולה הדבר, בנסיבות העניין, כדי טעות משפטית.
סוף דבר – הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ (24 פברואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .