הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 33097-11-20

ניתנה ביום 15 נובמבר 2020

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-

  1. דנאל אדיר יהושע בע"מ
  2. ד. י. א. נכסי סיעוד בע"מ
  3. דנאל השמות ושירותי מיקור חוץ בע"מ
  4. י.א. יעוץ טכני וכלכלי בע"מ
  5. כפר לי בע"מ
  6. בית אקשטיין - קהילה מוגנת בע"מ

המשיבות

בשם המבקש - עו"ד כפיר אמון

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב (השופט אורן שגב; ב"ל 51238-11-19) מיום 10.11.20 , שבה נקבע כי הדיון בבקשה לסעד זמני שהגישו המשיבות יתקיים ביום 2.3.21.
לאחר שבחנתי את כלל החומר המצוי בתיק ואת טענות המבקש הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, גם מבלי להידרש לתשובת המשיבות. ואלו טעמיי:
אכן ניתן להבין את טרוניית המבקש מכך שסעד ארעי לעיכוב הליכי גביה שניתן במעמד צד אחד בהחלטה מיום 15.12.19 (בעקבות בקשה לסעד זמני - לעיכוב הליכי גביה - מיום 12.12.19) טרם זכה להכרעה לגופה, הגם שהתקיימו שני דיונים שבהם לא נדונה הבקשה לגופה: דיון מיום 4.3.20 (בית הדין סבר כי לא ניתן לקיים דיון בבקשה לסעד זמני נוכח אופן הגשת הבקשה ולכן הורה על הגשת בקשה מתוקנת) ודיון מיום 27.7.20 (בית הדין סבר שלא ניתן לקיים דיון שעה שהבקשה המתוקנת טרם הוגשה, זו הוגשה לבסוף רק ביום 4.8.20).
יחד עם זאת, ככלל אין ערכאת ערעור נוהגת להתערב במועדים שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, למעט במקרים קיצוניים. אמנם לפי סעיף 1(1)(ב) לצו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשע"ח-2017 (להלן - הצו), הצו לא חל על החלטות בקשר למועדי דיון בבקשה לסעד זמני (זאת בשונה מהצו המקביל בבתי המשפט (צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009)). אולם, אין בכך כדי להצדיק סטייה מהכלל, שקדם לצו, המצמצם עד מאד את התערבות ערכאת הערעור בקביעת מועדי דיון על ידי הערכאה הדיונית.
זאת ועוד, מעיון בתיק עולה כי בתגובה להחלטה מיום 2.11.20 על דחיית מועד הדיון הגיש המבקש, עוד באותו יום, בקשה לעיון מחדש בהחלטה על דחיית מועד הדיון "ולחלופין בקשה למתן החלטה בבקשות לעיכוב הליכי גבייה". בקשה חלופית זו נשלחה לתגובת המשיבות (ניתנה אורכה עד ליום 22.11.20). כך שהלכה למעשה לא מן הנמנע כי בית הדין ייתן החלטה לגופה של הבקשה החלופית עוד טרם הדיון שנקבע.
על אף שנדחתה בקשת רשות הערעור ניתן לציין כי הדעת אינה נוחה ממצב הדברים הנוכחי , למרות כל הנסיבות האובייקטיביות שהביאו לכך, שבו תלוי ועומד סעד ארעי במעמד צד אחד פרק זמן ארוך כל כך. בהינתן מועד הדיון הבא בהליך בבית הדין האזורי, ראוי לבחון אם לא ניתן לקדם את בירור התיק העיקרי עד אז.
סוף דבר - הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א (15 נובמבר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .