הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 32921-06-19

המוסד לביטוח לאומי
המבקש

-
קהוג'י סאמי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד כפיר אמון

החלטה

השופט אילן סופר
כעולה מסעיף 7 לבקשת רשות הערעור, ביום התכנסותה של הוועדה מדרג ראשון, שהוא המועד הקובע לצורך תחולת התיקון, לא חל סעיף ליקוי 29(6)(ג) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות), התשט"ז-1956. על כן, מוצע לצדדים כי העניין יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שתדון בשנית בעניינו של המבקש תוך התייחסות לסעיפים הרלוונטיים שהיו בתוקף במועד הגשת התביעה.
המשיב ימסור את תגובתו עד ליום 30.6.2019. לחלופין ימסרו הצדדים עד ליום 7.7.2019 את עמדתם ביחס להמשך ניהול ההליך לפי תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ט (16 יוני 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .