הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 3212-05-20

ניתנה ביום 14 מאי 2020

נעם שילה
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ניצן מרום

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת אסנת רובוביץ-ברכש; ב"ל 23988-11-19) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) אשר קבעה למבקש נכות יציבה בשיעור 10% בשל צלקת לפי סעיף 75(1)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956 (להלן – התקנות).
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים להחזיר את עניינו של המבקש לוועדה על מנת שזו תתייחס לטענות המבקש בתחום הנוירולוגי ותנמק את החלטתה באופן המובן גם למי שאינו איש רפואה. הוועדה תשקול האם ישנו צורך לערוך בדיקה קלינית למבקש בתחום זה, וככל שמצאה ליקוי שאין לו סעיף ספציפי תשקול ביצוע התאמה.
הצעה זו מוצעת בשים לב לכך שלכאורה הוועדה בדקה את המבקש לענין הצלקות ובתחום האורתופדי אך לא בתחום הנוירולוגי למרות טענותיו בפניה בענין זה.
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 11.6.2020 בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 18.6.2020
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
ניתנה היום, כ' אייר תש"פ (14 מאי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .