הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 31439-05-19

ניתנה ביום 01 אוגוסט 2019

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-
עואבדה עודאי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד כפיר אמון

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי חיפה (השופט בועז גולדברג; ב"ל 64852-07-18) בו התקבל ערעור המשיב על החלטת הוועדה לעררים (אי כושר) (להלן – הוועדה) ונקבע כי עניינו של המבקש יחזור לוועדה בהרכב אחר, על מנת לדון בערר המבקש מראשיתו וכי הוועדה תשקול להזמין דו"ח של עובד שיקום אחר ותנמק החלטתה.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים להסכים כי עניינו של המבקש יחזור לוועדה לעררים בהרכב אחר אשר תדון בערר המבקש מראשיתו ותנמק החלטתה, אך הוועדה לא תשקול להזמין דו"ח של עובד שיקום אחר.
הצעה זו מוצעת מכיוון שלכאורה בנסיבות העניין המיוחדות ( ובכללן, בין היתר, העובדה כי הוועדה נדרשה לשינוי העמדה מצד פקיד השיקום מקום ששינוי עמדה זה לא היה ידוע למשיב ולכן לא היתה לו הזדמנות להתייחס לכך וכן העובדה כי בהתייחסות לשינוי העמדה חרגה הוועדה מלשון פסק הדין המחזיר) ולו מטעמים של מראית פני הצדק לא ברור שיש מקום להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בדבר החזרת עניינו של המבקש לוועדה בהרכב אחר. יחד עם זאת, ישנו, לכאורה, קושי משפטי בהוראת בית הדין האזורי לוועדה כי "תשקול להזמין דו"ח של עובד שיקום אחר".
הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית הדין עד ליום 8.9.19 בהעדר הסכמה המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד למועד האמור. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 15.9.19.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ט (01 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .