הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 30902-04-18

ניתנה ביום 30 מאי 2018

אורי גורפין
המבקש
-
מנהלת הגמלאות החשב הכללי- משרד האוצר
המשיבה
בשם המבקש – עו"ד יחיאל כץ

החלטה

השופטת לאה גליקסמן:

  1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב (סגנית הנשיאה הדס יהלום; ת"צ 15802-05-14), במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לגילוי מסמכים במסגרת הליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית .
  2. לאחר בחינת הבקשה וכלל החומר שבתיק אני קובעת כי הבקשה טעונה תגובה.
  3. המשיבה תגיש תגובה לבקשת רשות הערעור עד יום 20.6.2018.
  4. המבקש יהי ה רשאי להשיב לתגובת המשיבה עד יום 28.6.2018.
  5. מטעמי יעילות הדיון, ומבלי שיהא בכך כדי להביע עמדה בנוגע לבקשה בשלב זה של ההליך, יודיעו הצדדים עד יום 20.6.2018 עמדתם בנוגע לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, כך שפסק הדין יינתן על יסוד הבקשה, התגובה לבקשה, התשובה לתגובה וכלל החומר שבתיק.
  6. המזכירות תשלח את ההחלטה בפקס ותאשר טלפונית את קבלתה.
  7. התיק יובא לעיוני ביום 21.6.2018.

ניתנה היום, ט"ז סיוון תשע"ח (30 מאי 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .