הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 29911-02-21

ניתנה ביום 10 מרץ 2021

מיכאל לרנר
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד סופי טיקוצקי (עפ"י מינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי)

החלטה

השופט מיכאל שפיצר

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (סגנית הנשיאה השופטת רוית צדיק; ב"ל 43905-05-20) אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (שירותים מיוחדים) מיום 26.2.2020 (להלן – הוועדה) שקבעה כי אין להגדיל את שיעור קצבתו לשירותים מיוחדים המשתלמת לו בשיעור של 50%.
לאחר שבחנתי את הבקשה ואת החומר שבתיק, אני סבור שהיא טעונה קבלת תגובת המשיב, וזו תוגש עד ליום 24.3.2021.
עד למועד האמור יודיעו הצדדים עמדתם לאפשרות שהבקשה תידון כאילו ניתנה בה רשות ערעור בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991.
לעיוני ביום 25.3.2021.

ניתנה היום, כ"ו אדר תשפ"א (10 מרץ 2021) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .