הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 28649-10-18

ניתן ביום 25 נובמבר 2018

ויינשטיין ורה
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד אמיר קמינצקי
בשם המשיב – עו"ד הילה שור

פסק דין

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט יעקב אזולאי; ב"ל 5596-01-18), שבו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) מיום 25.12.17, אשר קבעה, בין היתר, כי אין למבקשת נכות נוירולוגית.
בהחלטה מיום 25.10.18 הוצע לצדדים "להסכים כי עניינה של המבקשת יוחזר לוועדה אשר תתייעץ עם היועצת הנוירולוגית על מנת שזו תתייחס במפורט ובמנומק לחוות דעתו של ד"ר אבי כהן מיום 17.11.17, ותתייחס להסברו כי 'הטחת חפץ כבד בראשה ללא מוכנות גורמת לטלטלת קופסת הגולגולת והתכולה גם בהעדר דימות פתולוגית..' וכן להסברו לפיו 'החבלה גרמה כנראה לפגיעת מעיכה של העצב העורפי הגדול מימין.' וכן תבחן אם אין בהסברים אלה כדי לבסס קשר סיבתי בין כאבי הראש ( שלכאורה החלו בסמוך לאחר התאונה) לבין התאונה" (להלן – ההצעה). הוסבר כי ההצעה מוצעת "בשים לב לכך שלכאורה אין בחוות הדעת של היועצת התייחסות להסברים של ד"ר כהן ולא ניתן להבין מחוות הדעת של היועצת את עמדתה לשאלת הקשר סיבתי בין כאבי הראש לתאונה " ובשים לב "לעקרון לפיו התייחסות לחוות דעת מטעם מבוטח צריכה להיות עניינית ומנומקת באופן שתהיה ברורה גם למי שאינו רופא".
המשיב נתן הסכמתו להצעה וביקש ליתן לה תוקף של פסק דין, "ללא צו להוצאות כמקובל".
אף המבקשת נתנה הסכמתה להצעה ועמדה על פסיקת הוצאות, " שכן ניהלה הליך משפטי בשתי ערכאות וזכתה בדינה".
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להצעה, כמפורט בסעיף 2 לעיל.
אשר להוצאות – משהמבקשת נדרשה לנהל הליך משפטי הן בבית הדין האזורי והן בבית דין זה, ישלם לה המשיב הוצאות בשיעור של 1,500 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ט (25 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.