הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 2816-12-18

ניתנה ביום 18 פברואר 2019

בתיה חלפון
המבקשת

-
מדינת ישראל
המשיבה

בשם המבקשת - בעצמה
בשם המשיבה – עו"ד אביעד בן יעקב

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

  1. לפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב מיום 12.11.2018, אשר ניתנו במהלך ישיבת ההוכחות לפניו. בהחלטה הראשונה קבע בית הדין האזורי , כי הדיון בהליך יתנהל על יסוד הטענות שעלו בכתב התביעה בלבד ולא תתאפשר הרחבת חזית הטיעון כפי שנעשתה בתצהיר המבקשת. במסגרת ההחלטה השנייה, נדחתה בקשת המבקשת לתיקון כתב התביעה (ס"ע 8767-11-15; כבוד השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור מר יהונתן דקל ומר מנחם הוכמן).
  2. לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להארכת מועד להידחות.

החלטותיו של בית הדין האזורי ניתנו במעמד הצדדים ביום 12.11.2018. בהתאם, חל המועד האחרון להגשת בקשת רשות הערעור ביום 27.11.2018. בקשת רשות הערעור, בצירוף בקשה להארכת מועד להגשתה, הוגשה לבית הדין ביום 2.12.2018, באיחור של חמישה ימים.
3. עיון בבקשה להארכת מועד מעלה, כי מתקיימות במקרה שלפני נסיבות, אשר יכולות היו במקרה המתאים ובהתחשב במכלול הנסיבות, להקים טעם מיוחד להארכת מועד. המדובר בעובדה שפרוטוקול הדיון (המוקלט) שהתקיים לפני בית הדין האזורי ביום 12.11.2018 נחתם ב מערכת נט המשפט רק ביום 28.11.2018, וכן בפנייתה של המבקשת לבית הדין האזורי ביום 27.11.2018 בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות הערעור. פנייה זו של המבקשת לבית הדין האזורי נעשתה בתוך המועד להגשת בקשת רשות הערעור, אולם לא הוגשה לערכאה הנכונה.
בהתאם להלכה הפסוקה, הגשת בקשה להארכת מועד בתוך המועד להגשת ערעור, אינה מקנה זכות 'אוטומטית' להארכת מועד אלא היא מהווה טעם מיוחד שיש ל יתן לו משקל במכלול הנסיבות. וכך נפסק לעניין זה בע"ר 50482-06-16 רם פל סלולר סטוקמרקט בע"מ – קרן , 7.7.2017:

"מסקנת הדברים היא כי כמו בכל עניין, החלטה בבקשה להארכת מועד, גם אם הוגשה בתוך המועד להגשת הליך ערעורי, נתונה לשיקול דעתו של הרשם, וזאת בהתחשב במכלול הנסיבות, ובכלל זאת: ההנמקה לבקשה להארכת מועד; לאיזו תקופה מבוקשת הארכה; מהות ההליך וההחלטה מושא הערעור; השלכות מתן הארכה על זכויות הצדדים. כך, אין דומה בקשה שלא ניתנה לה כל הנמקה מלבד הגשתה בתוך המועד להגשת ערעור, לבקשה שניתנה לה הנמקה ראויה, כגון מחלה; כך, אין דומה בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים דיונית, שקבלתה עלולה להביא לעיכוב שמיעת ההליך בבית הדין האזורי, או להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה שעניינה סעד זמני, שמטבע הדברים צריכה להתברר בדחיפות, לבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין. עם זאת, בכפוף לכך שהגשת הבקשה הובאה לידיעת הצד שכנגד, עצם הגשת הבקשה בתוך המועד להגשת הליך ערעורי מהווה טעם מיוחד להארכת מועד ויש לה משקל, במכלול הנסיבות. כך למשל, הנטל להוכיח סיכויי ערעור טובים קטן יותר בהשוואה לבקשה להארכת מועד שהוגשה לאחר המועד להגשת ערעור. אולם, ככל שברור כי מדובר בערעור סרק, ניתן לדחות את הבקשה להארכת מועד אף אם הוגשה בתוך המועד, בשל העדר סיכויי ערעור"

במקרה שלפני שוכנעתי, שחרף הטעמים האמורים, מכלול נסיבותיה של הבקשה, ובעיקר סיכוייה הנמוכים של בקשת רשות הערעור, מצדיקים את דחייתה. מדובר כאמור בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטות ביניים של בית הדין האזורי שניתנו במהלך ישיבת ההוכחות. קבלת הבקשה להארכת מועד עלולה לעכב את המשך ההתדיינות לפני בית הדין האזורי, וזאת, ללא הצדקה מספקת, נוכח סיכוייה הנמוכים של בקשת רשות הערעור. בהתאם להלכה הפסוקה, סיכוייו של הערעור מהווים שיקול מרכזי ומכריע בבקשה להארכת מועד. על פני הדברים, החלטתו של בית הדין האזורי לקיים את הדיון לפניו על יסוד כתב התביעה ולא לאפשר למבקשת להרחיב את חזית טיעוניה או את הסעדים הנתבעים על ידה, מבוססת בהוראות הדין ו בהלכה הפסוקה, ואף אינה מנוגדת לנפסק בע"ע 50770-06-16, בו התקבל הערעור על פסק דינו החלקי של בית הדין האזורי מיום 6.6.2016. הדברים אמורים אף בהתייחס להחלטתו של בית הדין האזורי שלא להתיר את תיקון כתב התביעה בשלב שמיעת הראיות בהליך, שהיא החלטת ביניים בעלת היבטים דיוניים , ממין אלה שערכאת הערעור ממעטת להתערב בהן.

4. לאור האמור, נדחית הבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות הערעור.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג אדר א' תשע"ט (18 פברואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .