הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 27458-04-17

ניתן ביום 01 ינואר 2018

שמעון לבבי

המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד מאור עזרן
בשם המשיב - עו"ד שרית דמרי-דבוש

פסק דין
סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (ב"ל 8985-12-15; הנשיאה ורד שפר), בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 23.11.15 (להלן - הוועדה).
בהחלטתי מיום 28.6.17 הצעתי לצדדים להסכים כי "עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שתתייחס לטענות המבקש כי במסגרת ועדה לנכות כללית נקבעו למבקש אחוזי נכות שונים בגין ירידה בשמיעה. הוועדה תקבע אם יש בכך כדי לשנות מקביעתה הנוכחית. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. החזרת עניינו של המבקש לוועדה מוצעת בשים לב לכך שאכן הוועדה בנפגעי עבודה אינה מחויבת להחלטות הוועדה בנכות כללית, אלא שבענייננו במסגרת ערר המבקש התבקשה הוועדה להתייחס לקביעת הוועדה בנכות כללית, ובנסיבות אלו הרי שהיא נדרשת כי לקביעתה תהיה הנמקה סבירה ומספקת, כאשר על פני הדברים אין בקביעתה של הוועדה הנוכחית של הוועדה הנמקה מספקת לעניין זה (וראו הנפסק בהקשר זה בעב"ל 431/06 רמי בשן - המוסד לביטוח לאומי, מיום 13.3.08)."

המבקש הודיע כי הוא מסכים להצעה, והמשיב בתגובתו להצעה טען כי אף אם נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים עת לא התייחסה לקביעת הוועדה הרפואית לעניין נכות כללית מיום 16.3.15 הרי שבנסיבות העניין אין בכך כדי להועיל למבקש, עם זאת מותיר המשיב עניין זה לשיקול דעת בית הדין.
נוכח זאת, ומשהצדדים לא התנגדו להצעה האמורה לעיל, נדונה הבקשה לרשות ערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.
אשר על כן, ניתן בזה תוקף של פסק דין להצעה המפורטת בסעיף 2 לעיל.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ד טבת תשע"ח (01 ינואר 2018) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.