הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 24970-12-16

ניתנה ביום 27 דצמבר 2016

  1. רותי בירון (המנוח)
  2. דוד בכר
  3. אסתר גלזברג
  4. יונה אהרון
  5. טובה לוגסי

המבקשים

-

  1. עיריית טירת הכרמל
  2. חברת מוסדות חינוך ותרבות בטירת הכרמל בע"מ
  3. מדינת ישראל

המשיבות

בשם המבקשים – עו"ד אלכסנדר ספינרד
בשם המשיבות 1 - 2 – עו"ד דן לפידור, עו"ד מנחם לפידור
בשם המשיבה 3 – עו"ד איתמר הר אבן

החלטה

השופט רועי פוליאק

בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בחיפה (השופט נוהאד חסן; סע"ש 54493-08-10) מיום 28.11.2016, לפיה משהוגש ערעור לבית הדין הארצי על פסק הדין, הדוחה את תביעת המבקשים עקב אי הגשת סיכומי תשובה, לא תידון בקשת המבקשים לביטול פסק הדין בתיק סע"ש 54493-08-10 (להלן – התיק העיקרי).
בהחלטתי מיום 21.12.2016 הוצע לצדדים ההסדר הדיוני הבא (להלן – ההסדר):
"א. ערעור המבקשת בתיק ע"ע 49692-09-16 יתקבל, במובן זה שפסק הדין בתיק העיקרי יבוטל והמועד להגשת סיכומי תשובה יוארך בשבעה ימים ממועד מתן פסק הדין המוסכם בערעור. לא יוגשו סיכומי תשובה במועד כאמור, ינתן פסק הדין על יסוד סיכומי הצדדים המונחים בפני בית הדין.
ב. בהוצאות שיפסקו בפסק הדין שינתן בתיק העיקרי, יהיה רשאי בית הדין האזורי להביא בחשבון את התנהלות המבקשים בכל הקשור להגשת סיכומי התשובה, בין במסגרת פסיקת ההוצאות הכללית בתיק ובין בהטלת חיוב נפרד בגין אי הגשת סיכומי טענות במועד, הכל בהתאם לשיקול דעתו.
ג. קבלת ההסדר המוצע, לא תגרע מטענות הצדדים בתיק העיקרי.
ד. ממילא, הדיון המקדמי הקבוע בתיק הערעור – יבוטל.
ה. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור."
הצדדים נדרשו למסור עמדתם באשר להסדר.
הצדדים כולם הודיעו על הסכמתם להסדר.
אשר על כן ניתן בזאת תוקף של החלטה להסדר כמפורט בסעיף 2 לעיל .
בנסיבות העניין אין צו להוצאות בבקשת רשות הערעור.
המזכירות תפעל ליישום החלטה זו הן באשר להליך שבכותרת והן באשר להליך בע"ע 49692-09-16.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ז (27 דצמבר 2016) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .