הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 24200-11-18

03 יולי 2019
עדי עומסי
המבקש
-

.1 טאפד ישראל בע"מ
.2 Tapd inc
.3 צ'ארלי האנה ג'אוויס
המשיבות
בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופט אילן סופר, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור (עובדים) גב' שרה זילברשטיין היפש, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' ברכה סמו
בשם המבקש עו"ד רועי פלר ועו"ד אושר הרוש
בשם המשיבות עו"ד חדוות ינקו וולמן ועו"ד הדס זיגדון

פסק דין

1. בתום הדיון בבקשת רשות הערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:
"... בשלב זה ועל מנת למצות את הבירור בקשר למסמך שבמחלוקת, מוצע כדלקמן:
1. יוגש תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין של המשיבה 3 שבו היא תפרט כדלקמן: הצדדים המלאים לתכתובת לרבות צדדים שלישיים ומועד התכתובת.
כמו כן, תתייחס המשיבה 3 לטענות המבקש כאמור בתצהירו כאמור בסעיף 2 להלן; לשאלה האם המסמך הזה הועבר לאחר מכן לצדדים שלישיים, אם כן, למי ומתי.
תצהיר המשיבה יוגש חתום ויאומת על ידי עורך דין במעמד העדות. תצהירה יוגש עד ליום 10.9.2019.
2. המבקש יגיש תצהיר שבו הוא יתייחס לטענתו לפיה עיין בטבלה, הכל כמפורט בדיון מיום 31.5.2018. למען הסר ספק, במסגרת התצהיר לא תעלה הטענה הנוגעת לData Room או לויתור גורף על החיסיון של המשיבות 1 ו-2 לרבות בשל היותו מייסד ושותף. תצהיר המבקש יוגש עד ליום 3.8.2019.
3. מוסכם שלתצהירי הצדדים כאמור יצורפו כל המסמכים שבכוונת הצדדים לעשות שימוש במסגרת החקירה הנגדית על אותם תצהירים.
4. מכתבי הטענות עולה שככל שיש חיסיון למסמך הרי שהוא של המשיבות 1 ו-2 והמשיבה 3 פעלה בכובעה כנושאת משרה במשיבות הנ"ל.
5. בית הדין יאפשר חקירות קצרות של המצהירים, דהיינו המבקש והמשיבה 3, ולאחר מכן יכריע במחלוקת העובדתית האם אכן המבקש ראה את הטבלה, ובכפוף להכרעה זו יכריע בטענת החיסיון של הטבלה.
עדותה של המשיבה 3 תעשה בעדות וידאו בהתאם לכללים שנקבעו לכך בהנהלת בתי המשפט. ככל שיש שאלות בהקשר זה, הצדדים יפנו לבית הדין האזורי לקבל הנחיות. בתחילת עדותה של המשיבה 3 יאומת תצהירה על ידי ב"כ המשיבות. ככל שהמבקש יסבור תוך כדי עדות הוידאו כי נפגמת איכות החקירה הוא יהיה רשאי לעתור לבית הדין להשלים את החקירה באולם בית הדין. ב"כ המשיבות יגיבו לבקשה ויהיו רשאיות לציין כי הסכמתן להסדר האמור ניתנה בשים לב לכך שהמשיבה 3 צפויה להעיד בוידאו ובית הדין יכריע בבקשה תוך שהוא יביא ענין זה בחשבון.
המבקש יהא רשאי להגיש לבית הדין בקשה למתורגמן לשפה האנגלית ובית הדין יכריע בבקשה.
6. כל צד שומר על טענותיו לגבי ההוצאות שנפסקו בבית הדין האזורי.
7. מבקשים מבית הדין ליתן להסכמה תוקף של פסק דין ללא צו להוצאות".

2. להסכמת הצדדים כמפורט בסעיף 1 לעיל ניתן תוקף של פסק דין.

ניתן היום, ל' סיוון תשע"ט ( 03 יולי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

אילן סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת שרה זילברשטיין-היפש,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)