הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 23957-05-19

ניתנה ביום 14 מאי 2019

אמיר הורוביץ
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב
בשם המבקש– עו"ד משה גלעד

החלטה

השופט מיכאל שפיצר
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב- יפו ( השופטת מירב קליימן; ב"ל 43588-09-17) אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת ועדה רפואית לעררים ( נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) מיום 10.07.17.
לאחר שעיינתי בבקשה, ובכלל החומר שבתיק, ובשים לב לכך שהחלטת הועדה התבססה על חוות דעתו של יועץ רפואי בתחום האורולוגי, ד"ר יעקב גולומוב, אשר ניתנה ללא הנמקה , מוצע לצדדים כי עניינו של המבקש יוחזר לועדה על מנת שתנמק את החלטתה, ובכלל זה, תשקול הועדה אם יש מקום לפנות לד"ר גולומוב כדי שיבהיר וינמק את חוות דעתו בנושאים הבאים:
מדוע אין לקבל את ה פענוח בדו"ח הבדיקה האורודינמית אשר על פיה התכווצות הדטרוזור לקויה, בשים לב להבחנה כי עקומת הזרימה חסימתית מקוטעת.
מדוע אין לקבל את חוות דעתו של פרופ' לינדר כי קיימת פגיעה עצבית בשלפוחית, בשים לב לקביעת הוועדה לפיה קיימת למבקש פגיעה נוירולוגית הקשורה לפגיעה בעבודה.
הבדיקה האורודינמיטית תועבר לד"ר גולומוב בשנית במלואה.
כמו כן, יודיעו הצדדים עמדתם לאפשרות שבית הדין ידון בבקשה כאילו ניתנה בה רשות ערעור כאמור בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב- 1991.
הודעת הצדדים תוגש עד ליום 14.06.19.
לעיוני ביום 15.06.19.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ט (14 מאי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

מיכאל שפיצר, שופט