הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 23957-05-19

ניתן ביום 15 יולי 2019

אמיר הורוביץ
המבקש
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד משה גלעד
בשם המשיב – עו"ד ורד ברקובי

פסק דין

השופט מיכאל שפיצר
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב- יפו (השופטת מירב קליימן; ב"ל 43588-09-17) אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) ( להלן – הוועדה) מיום 10.07.17.
בהחלטתי מיום 14.05.19 הצעתי לצדדים כי עניינו של המבקש יוחזר לועדה על מנת שתנמק את החלטתה, ובכלל זה, תשקול הועדה אם יש מקום לפנות לד"ר גולומוב כדי שיבהיר וינמק את חוות דעתו בנושאים הבאים:
מדוע אין לקבל את הפענוח בדו"ח הבדיקה האורודינמית אשר על פיה התכווצות הדטרוזור לקויה, בשים לב להבחנה כי עקומת הזרימה חסימתית מקוטעת.
מדוע אין לקבל את חוות דעתו של פרופ' לינדר כי קיימת פגיעה עצבית בשלפוחית, בשים לב לקביעת הוועדה לפיה קיימת למבקש פגיעה נוירולוגית הקשורה לפגיעה בעבודה.
הבדיקה האורודינמיטית תועבר לד"ר גולומוב בשנית במלואה.
הצדדים נתנו את הסכמתם להצעה, ואף הסכימו כי הבקשה תדון כאילו ניתנה בה רשות ערעור כאמור בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב- 1991.

לאור האמור, ובהסכמת הצדדים, ניתן תוקף של פסק דין להצעה בסעיף 2 לעיל.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב תמוז תשע"ט (15 יולי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

מיכאל שפיצר, שופט