הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 21463-12-19

ניתנה ביום 22 דצמבר 2019

יואב פרייברג
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי

המשיב

בשם המבקש – עו"ד חגי קלעי, עו"ד עדי גרינפלד

החלטה

השופט אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב (השופטת מיכל נעים דיבנר; ב"ל 65155-03-16) שבה דחה בית הדין האזורי את בקשת המבקש (התובע דלמטה) להבהרת הפלוגתא שבתיק או לעדכונה, ולמעשה גם דחה את בקשת המבקש לעיון מחדש בהחלטות קודמות בנוגע לזימון עדים (החלטות מיום 16.9.19 ומיום 12.11.19).
לאחר עיון בכלל חומר התיק ובבקשת רשות הערעור הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות גם מבלי להדרש לתשובת המשיב. להלן טעמיי בתמצית:
עסקינן בהחלטות דיוניות מובהקות הנוגעות לאופן ניהול ההליך. בכגון אלה, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב אלא במקרים חריגים. מקרה זה אינו בא בגדרם של המקרים החריגים כאמור.
הפלוגתא שבתיק הוגדרה עוד בהחלטה מיום 29.5.16. מאז ועד לבקשה מיום 24.10.19 לא פנה המבקש בבקשה לעדכונה או הבהרתה. גם לגופו של ענין, לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטת בית הדין האזורי. ממילא השאלה שמונחת לדיון היא אם החלטת רופא המוסד לזמן את המבקש לבדיקה מחדש התקבלה כדין. ככל שהמבקש טוען כי החלטה זו לא התקבלה כדין מטעם זה או אחר, לרבות כי זו "הוכתבה" לרופא המוסד עוד קודם לכן או כיוצ"ב טענות,  הרי שפתוחה הדרך לפניו להעלות את טענותיו במסגרת הפלוגתא הקיימת ואין מה לשנותה או להבהירה.
אשר לראיות לביסוס הטענות הנוגעות לפלוגתא –
החלטת בית הדין שלא להעתר להזמנת שלושה מעורכי הדין של המוסד התקבלה עוד ביום 16.9.19. לא נעלמה מעיני הטענה כאילו החלטה זו לא נמסרה לב"כ המבקש (ס' 45 לבקשת רשות הערעור) ואף לא הומצאה להם כדין (ס' 47 לבקשת רשות הערעור). אלא שמעיון במערכת נט המשפט עולה כי ההחלטה נצפתה על ידי ב"כ המבקש ביום 16.9.19 וביום 12.11.19 וכי ההחלטה אף הומצאה באמצעות המערכת ביום 18.9.19. משכך, המועד להשגה על החלטה זו חלף עבר.
זימונה של גב' מלאכי – בהחלטה מיום 8.9.19 נקבע, משלא הוגשה תגובת המשיב לבקשה לזימון עדים, כי העדה תזומן. אלא שבהחלטה מיום 16.9.19, שניתנה לאחר הדיון שהתקיים באותו יום ועסק גם בבקשה לזימון עדים, נדרשה הבהרה לגבי הצורך בזימונה של העדה הנ"ל. משהבהרה זו לא נמסרה, דחה בית הדין בהחלטתו מיום 12.11.19 את הבקשה לזימון העדה. גם המועד להשגה על החלטה זו חלף עבר.
אין לאפשר את הארכת המועד להגשת השגות על החלטות דיוניות באמצעות בקשה לעיון מחדש. לפיכך, אין בבקשה מיום 21.11.19 לעיון מחדש כדי להאריך את המועד להשגה על החלטות שהמועד להשיג עליהן חלף.
לבסוף, ההחלטה אילו עדים הם רלוונטיים להליך מסורה בראשו ובראשונה לערכאה הדיונית, וככלל בית הדין לא יתערב בהחלטה בענין זה. לא מצאתי הצדקה להתערב בהחלטת בית הדין האזורי.
סוף דבר - הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ (22 דצמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .