הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 19861-04-19

ניתנה ביום 08 אפריל 2019

עדי ורטהיימר
המבקשת
-
משה טוקר
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד ענת שני-רבה

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי תל אביב ( השופטת שרה מאירי; סע"ש 12090-05-17), אשר דחתה את בקשתה של המבקשת ( התובעת שם) לדחיית מועד דיון.
לצדדים קבוע דיון הוכחות ליום 11.8.19. בהחלטה מיום 27.2.19 ניתנו למשיב ( הנתבע שם) 60 יום להגשת תצהיריו, היינו לאחר מועד דיון ההוכחות. המבקשת הגישה בקשה לדחיית מועד הדיון, על מנת שתצהירי הנתבע יוגשו לתיק קודם דיון ההוכחות. אולם במספר החלטות, שהאחרונה בהן ניתנה ביום 7.4.19, דחה בית הדין את הבקשה. בין היתר קבע בית הדין האזורי בהחלטה מיום 6.3.19 כי " הדיון יתקיים כפי שנקבע וככל שנדרש ייקבע מועד נוסף לשמיעת עדויות הנתבע".
המבקשת טוענת בבקשה שלפני כי החלטות אלו מהוות " פגיעה קשה בזכויות המבקשת, הזכאית לעיין בתצהירי המשיב בטרם תחקר ויתירה מזו- מתן עדיפות בוטה למשיב, אשר יזכה להגיש תצהיריו! לאחר שהמבקשת ועדיה לא רק מסרו תצהיריהם אלא אף נחקרו בביה"ד. לשיטתה, החלטת בית הדין האזורי " חורגת לחלוטין מסדרי הדין בבית הדין לעבודה". לטענתה, אין בקשה זו באה בגדרי צו בית הדין לעבודה ( סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשע"ח-2017, לפיו לא תינתן רשות ערעור על החלטה בדבר " סדר שמיעת עדים של אחד מבעלי הדין" (להלן: הצו), שכן המדובר בסדר שמיעת הדין של שני בעלי הדין.
לאחר שעיינתי בבקשה על צרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת הצד שכנגד.
איני נדרשת לשאלה האם הבקשה באה בגדרי הצו אם לאו, וכן איני נדרשת לשאלה לאלו מהחלטות בית הדין האזורי מתייחסת הבקשה ( לעניין קביעה האם הוגשה במועד), שכן מכל מקום- לגופו של עניין, לא מצאתי כי החלטת בית הדין האזורי מצדיקה מתן רשות ערעור מיידית. המדובר בהחלטה דיונית מובהקת, וכלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור ימעט להתערב בהחלטות דיוניות של הערכאה הדיונית הדנה בסכסוך, אלא מקום בו ההחלטה מופרכת על פניה ( ראו בר"ע ( ארצי) 7331-01-13 עיריית תל-אביב, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ד"ר שלמה ברק (27.1.13)). החלטות בית הדין האזורי מושא בקשה זו אינן באות בגדרי אלו. למעלה מהנדרש אעיר כי איני סבורה שהמדובר בהיפוך סדר הבאת הראיות, שכן ממילא על התביעה לפתוח בהבאת ראיותיה לביסוס טענותיה, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה למתן רשות ערעור מיידית , בהיותה מופנית כלפי החלטה דיונית מובהקת, ומבלי שאדרש לשאלת היקף תחולת הצו.
סוף דבר- דין הבקשה להידחות. משלא התבקשה תשובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ט (08 אפריל 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .