הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 19357-11-19

ניתן ביום 07 ינואר 2020

אלכסנדר קזימרסקי
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי

המשיב
בשם המבקש – עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי
בשם המשיב – עו"ד מיכל כהן

פסק דין

השופט אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי באר שבע מיום 25.10.19 (השופטת יעל אנגלברג שהם; ב"ל 31740-07-17) אשר דחתה את בקשת המבקש למינוי מומחה נוסף (שיהיה מומחה שלישי).
בהחלטה מיום 22.12.19 הצעתי לצדדים להסכים ולו למען הסר ספק כי עניינו של המבקש יושב למומחה הנוסף (ד"ר פריימן) על מנת שישיב לשאלת הבהרה מס' 2 במנומק.
הצדדים הסכימו להצעה. ב"כ המבקש ביקש כי יפסקו הוצאות ואילו המוסד סבור כי אין לחייבו בהוצאות משהסכמתו היא לפנים משורת הדין.
לאור הסכמת הצדדים, ניתן בזה תוקף של פסק דין להצעה המפורטת בסעיף 2 לעיל. אשר להוצאות – בנסיבות העניין איני סבור כי יש לעשות צו להוצאות. עניין זה, יובא בחשבון בעת פסיקת הוצאות בתום ההליך בבית הדין האזורי

ניתן היום, י' טבת תש"פ (07 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.