הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 17775-09-20

ניתן ביום 29 ספטמבר 2020

שמואל רוטנברג
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד איריס לוי
בשם המשיב – עו"ד שרון אושרי

פסק דין

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית הדין האזורי באר שבע מיום 8.7.20 ומיום 23.7.20 (השופט יוסף יוספי; ב"ל 72009-05-19) וכן על ההחלטה מיום 26.7.20 (הנשיא שמואל טננבוים) בעניין העברת הדיון בתובענה לבית הדין באילת.
בהחלטה מיום 21.9.2020 הציע בית הדין לצדדים להסכים כדלקמן:
החלטת בית הדין האזורי מיום 8.7.20 תבוטל מחמת הצדק;
בקשת המוסד מיום 5.7.20 תראה כבקשה להעברת מקום הדיון ולא כבקשה לסילוק על הסף, והדיון בה יוחזר להחלטת נשיא בית הדין האזורי באר שבע.
נשיא בית הדין האזורי ידון בבקשה האמורה תוך התייחסות לכלל טיעוני הצדדים שפורטו בבקשות ובתגובות.
הצעה זו הוצעה, בין היתר מהטעמים הבאים:
לכאורה ההחלטה מיום 8.7.20 ניתנה מבלי שלמבקש ניתנה ההזדמנות להגיב לבקשת המוסד. בנסיבות אלה, מתבקש ביטול ההחלטה מחמת הצדק.
נשיא בית הדין באר שבע הוא הגורם השיפוטי המופקד על חלוקת ההליכים בין הגורמים השיפוטיים בבית הדין האזורי עליו הוא מופקד, בין בבית הדין באר שבע לבין בית הדין בשבתו בעיר אילת (ראו: בר"ע (ארצי) 43726-04-19 סולומון בן ברוך – המוסד לביטוח לאומי (10.5.2019)), ועל כן הוא הסמכות המתאימה לדון בבקשה. ראו בהיקש, הוראת סעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984.
הנמקת נשיא בית הדין האזורי לפיה "הואיל והתובע מתגורר בעיר אילת – הסמכות הינה של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בשבתו באילת", מעוררת קושי בשני היבטים: הראשון, על פניו הסמכות המקומית לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, הינה של בית הדין האזורי באר שבע (שמעת לעת יושב גם באילת), ולאו דווקא של בית הדין האזורי באר שבע בשבתו באילת. כאמור סוגיית מקום הדיון – באר שבע או אילת, היא עניין מנהלי ולא עניין המוסדר בתקנות; השני, לכאורה לא נדונו כלל טענות המבקש נגד העברת הדיון לאילת.
הצדדים הודיעו כי הם מסכימים להצעה.
לאור האמור ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים המפורטת בסעיף 2 לעיל.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"א (29 ספטמבר 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.