הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 15123-12-18

09 ינואר 2019
יורם ביטון
המבקש
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
בפני השופטת לאה גליקסמן
<#2#>
ב"כ המבקש עו"ד אמיר מלצר
ב"כ המשיב עו"ד שרית דמרי-דבוש

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין כמפורט להלן:
"נוכח העובדה שיש חשיבות רבה לרישום המועדים בתיעוד הרפואי ויתכן שנפלה טעות ברישומים כפי שהצהירה הרופאה, יש מקום לאפשר למערער להגיש את תצהיר העדות מטעם הרופאה, וככל שהמוסד יבקש זאת, לקיים דיון הוכחות לצורך חקירת הרופאה על תצהירה וזאת מבלי שהמוסד מוותר על טענתו לגבי התיעוד הרפואי במסמכים אחרים. אשר על כן, מוצע שתצהירה של הרופאה יתקבל לתיק והמוסד יודיע בתוך 14 יום אם הוא מבקש לחקור אותה או מקבל את האמור בתצהירה ובית הדין יתן החלטות בהתאם להודעת המוסד וככל שלא תהיה הסכמה ויהיה צורך יכריע אם נפלה טעות או לא נפלה טעות ברישום המועדים בתיעוד הרפואי. בכל מקרה מוסכם שהמערער גם יוכל להפנות שאלות הבהרה הן לגבי חוות הדעת והן לגבי המועדים ככל שתתקבל הטענה בדבר טעות, לאחר שתינתן החלטת בית הדין האזורי בעניין המועדים בתיעוד הרפואי, בין על פי הסכמת הצדדים ובין על פי החלטתו".

2. ב"כ הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

3. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

ניתן היום, ג' שבט תשע"ט (09 ינואר 2019), בנוכחות הצדדים.

לאה גליקסמן, שופטת