הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 14532-02-19

ניתנה ביום 24 יולי 2019

משה זנו
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע (השופט יוסף יוספי; ב"ל 19882-11-17) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן – הוועדה) אשר התכנסה ביום 30.10.17 וקבעה כי למבקש ליקוי שמיעה בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 72(1)(ה()(5) לתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956 (להלן – התקנות) וכי יש לייחס 10% לחשיפה מרעש.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק מצאתי כי נדרשת תשובת המשיב לבקשה. בתשובתו יתייחס המשיב להחלטת פקיד התביעות להכרה בליקוי ולמסמכים שעמדו בבסיס ההכרה.
המוסד יגיש את תשובתו עד ליום 8.9.19. המבקש יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 15.9.19.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט (24 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .