הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 12-12-16

ניתנה ביום 11 דצמבר 2016

  1. עדי צחור
  2. לוסי אנאבל פנסום

המבקשים

-

  1. Safe Haven for Donkeys in the Holy Land (עמותה רשומה באנגליה)
  2. Safe Haven for Donkeys in the Holy Land (חברה זרה)
  3. ג'ורג' ראסל

המשיבים

בשם המבקשים
-
עו"ד תמר שטחל-דבור, עו"ד דני הדרי

בשם המשיבים
-
עו"ד עמרי בדר

החלטה
השופטת רונית רוזנפלד
1. לפני בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 15.11.16 (השופט יצחק לובוצקי; סע"ש 25517-07-15). בהחלטתו, דחה בית הדין האזורי את בקשת המבקשים לתיקון כתב התביעה שכנגד.

2. בית הדין האזורי דחה את הבקשה בקבעו, כי "אין מקום לתיקונים נוספים. ההליך נמשך זמן רב. היה די זמן לעשות כן בשלבים הראשונים. החלפת ייצוג הוא לא נימוק מוצדק לסרבול נוסף בדיון, שטרם החל לגופו. בקשת התיקון היא כללית מידי".

3. במסגרת הבקשה טוענים המבקשים כי בקשת תיקון כתב התביעה שכנגד היא בקשה מהותית לבירור הסוגיות שבמחלוקת; הבקשה הוגשה בתום לב, ללא שיהוי אמיתי; כתוצאה מהתיקון לא ייגרם למשיבים נזק שלא ניתן לתיקון באמצעות פסיקת הוצאות, למעט, אם בכלל, הימשכות ההליכים בתיק; נוכח העובדה שהתיק קבוע לדיון הוכחות ליום 21.5.17, התיקון המבוקש אינו צפוי להשפיע על מועד הדיון הקבוע בתיק.

4. לאחר שעיינתי בהחלטת בית הדין האזורי, בבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד ובתגובת המשיבים לבקשה שהוגשה לתיק בית הדין האזורי ובכלל חומר התיק, נראה, לכאורה לפחות, כי על פניו אין בתיקון המבוקש של כתב התביעה שכנגד כדי להאריך או לסרבל את הדיון. זאת, נוכח העובדה, שממילא טרם הוגשו תצהירים בכתב התביעה שכנגד, וככל שתהיה דחייה בהגשתם עקב התיקון המבוקש, לא יהיה בכך כדי לשנות ממועד הדיון להוכחות שממילא קבוע ליום 21.5.17. כמו כן, לכאורה לפחות, נראה כי לא ייגרם למשיבים נזק שאינו ניתן לתיקון בפסיקת הוצאות.

5. נוכח האמור מוצע לצדדים להגיע להסכמה, כי הבקשה תתקבל בכפוף לכך שהמבקשים יישאו בהוצאות המשיבים בבקשה בסך 2,500 ש"ח.

6. הצדדים יודיעו על עמדתם בנוגע להצעה עד ולא יאוחר מיום 18.12.16.

7. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה כמוצע, יגישו המשיבים את תגובתם לבקשה עד למועד האמור לעיל. כמו כן ועד למועד זה, יודיעו הצדדים על עמדתם לעניין דיון בבקשה על יסוד טיעוני הצדדים, כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות. זאת, בהתאם להוראת תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), תשנ"ב-1991.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ז (11 דצמבר 2016) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .