הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 11888-06-19

ניתן ביום 25 יוני 2019

אוסנט טופ-קום בע"מ
המבקשת
-
גונן שחורי
המשיב
בשם המבקשת – עו"ד ניר ויינרמן
המשיב בעצמו

פסק דין

הרשמת אפרת קוקה
הצדדים הודיעו לבית הדין כי הגיעו להסכם פשרה ביניהם כדלקמן:

פסק דינו של בית המשפט קמא שניתן ביום 27.11.2018 במסגרת בד"מ 58788-07-18 יבוטל ותיק ההוצאה לפועל שנפתח לביצועו בלשכת ההוצאה לפועל רמלה שמספרו 511315-01-19 ייסגר וכל ההליכים שננקטו בו יבוטלו.
מבלי שמי מצדדים יודה בטענות משנהו ולצרכי פשרה בלבד תשלם המבקשת למשיב את הסך של 2,500 ₪ וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם זה ועל ידי זיכוי חשבונו מס' 168181 בסניף 529 בבנק 22 מזרחי טפחות.
הצדדים מאשרים האחד כלפי משנהו כי עם חתימת הסכם זה וביצועו כאמור בסעיף 2 לעיל לא יהיו למי מהצדדים כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור להתקשרות שהיתה ביניהם ואשר סביבה נסב הסכסוך נשוא ד"מ 58788-07-18.
כל צד ישא בהוצאותיו.
הצדדים ביקשו כי ינתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ביניהם.
ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה כאמור בסעיף 1 לעיל.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ט (25 יוני 2019) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.