הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 10015-01-20

ניתנה ביום 20 ינואר 2020

המוסד לביטוח לאומי
המבקש

-
דליה לילה
המשיב

בשם המבקש – עו"ד כפיר אמון, עו"ד דוד דיין

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי חיפה (השופטת איריס רש; ב"ל 51416-05-19) בה הורה בית הדין על שינוי סיווג התיק והעברתו לפסים של תביעה רגילה נגד המוסד לביטוח לאומי וזאת לשם בירור השאלה העובדתית שבמחלוקת.
לאחר שעיינתי בבקשה, בהשלמת עמדת המוסד מיום 12.1.2020 ובכלל החומר שבתיק מצאתי כי נדרשת תשובת המשיבה.
המשיבה תגיש את תשובתה לבקשה ולאמור בהודעת המוסד מיום 12.1.2020, וזאת עד ליום 5.2.2020. המוסד יהא רשאי להגיב לתשובה עד ליום 12.2.2020.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים להתייחס במסגרת תגובותיהם לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ (20 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .