הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ת"צ 51989-07-18

13 נובמבר 2021

לפני
כב' השופט דורי ספיבק

המבקש: פטריק גמלינג

ע"י ב"כ עו"ד משה וקרט

-

המשיבה: סנד בוקס מדיה בע"מ

ע"י עו"ד דן פרידמן

פסק דין

(אישור בקשת הסתלקות מייצוגית)

בפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור לתובענה כייצוגית.
המשיבה הינה חברת פרטית. לטענת המבקש, המדובר בחברה העוסקת בתחום ההימורים באינטרנט, בעוד שלפי המשיבה, המדובר בחברה העוסקת בין היתר במתן שירותי תמיכה טכנית, ניתוח מידע וניתוח פרופיל משתמשים עבור חברות הפועלות בחו"ל.
המבקש הועסק על ידי המשיבה כנציג תמיכה, שירות ומכירות. במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש, נטען כי המשיבה לא כללה בשכר הקבוע לחישוב זכויות סוציאליות של עובדיה את עמלות המכירה, למרות שמדובר בשכר לכל דבר ועניין. לטענת המשיבה, התשלומים בהם עוסקת הבקשה היו תשלומי בונוס, שאינם צריכים להיכלל על פי דין בגדר השכר הקובע לחישוב זכויות.
ביום 5.11.21 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות ומחיקת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית. בבקשתם יידעו את בית-הדין כי המשיבה אינה חברה פעילה יותר, כל עובדיה פוטרו והיא נכנסה להליכי פירוק מרצון (העתק מנסח רשם החברות המאשר זאת צורף כנספח 1 לבקשה).
בנסיבות העניין הבהירו הצדדים כי גם אם תתקבל הבקשה, סביר כי לא יהא מקור ממנו ניתן יהא להיפרע לטובת חברי הקבוצה, ונוכח זאת, ועל מנת למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקרם וזמנם של הצדדים, סוכם ביניהם על הסתלקות, תוך תשלום הוצאות משפט מוסכמות בסך של 2,000 ₪ למבקש ו- 18,000 ₪ (כולל מע"מ) לב"כ המייצג, וזאת בגין ההוצאות והטרחה הרבה בניהול התובענה במשך מספר שנים, במסגרתן קוים דיון הוכחות, התקיימו 2-3 ישיבות קדם משפט, וכן נוהלו מספר הליכי ביניים.
בנסיבות העניין, השתכנעתי אף אני כי נוכח כניסתה של החברה להליכי פירוק אין עוד כל טעם הצדקה להמשך ההליכים בתיק, וכן השתכנעתי כי יש לפטור את הצדדים מקיום ההליכים הקבועים בסעיף 16(ד) לחוק ובתקנה 11(ב) לתקנות, ובכלל זה מפרסום הודעה לחברי הקבוצה לצורך מציאת תובע חלופי, וממשלוח הודעת ליועץ המשפטי לממשלה.
סוף דבר, בקשת ההסתלקות מתקבלת. כמבוקש וכמוסכם, המשיבה תשלם למבקש 2,000 ₪ כגמול, ולבא כוחו שכר טרחה בסך 18,000 ₪ (כולל מע"מ ).

ניתן היום, ט' כסלו תשפ"ב, (13 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים.