הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב פ"ה 41144-07-20

24 פברואר 2021

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסי אביבי

התובעת
יפה חדד
ע"י ב"כ: עו"ד ינון תמרי
-
הנתבעת
משרד החינוך-מדינת ישראל
ע"י גב' יפעת אילוז

פסק דין

לפנינו בקשת הנתבעת לסילוק על הסף של התובענה אשר הוגשה כנגדה מחמת העדר עילה.

התובעת הגישה תביעתה להגדלת אחוזי גמלת הפנסיה כך שיהיו בהתאם לאחוזי הנכות ואי כשירותה לעבודה בגובה 72% , אשר נקבעו לה על ידי ועדה של משרד הבריאות.

הנתבעת טענה כי החלטת ועדת משרד הבריאות יושמה וכי שיעור גמלת הנתבעת עודכן בהתאם לה חלטת הועדה הרפואית ומכאן התייתרה תביעתה.

התובעת בהתנגדותה לבקשת הסילוק על הסף טענה כי מעבר לסעד אותו ביקשה בכתב התביעה, התאמת גמלת הפנסיה, מבקשת היא גם הוצאות ושכ"ט ומכאן התנגדותה לבקשת הסילוק על הסף.

דיון והכרעה

לאחר עיון בחינת כתבי הטענות הבקשה והתגובה לה, שוכנענו כי דין הבקשה להתקבל ונפרט.
התקנות הרלוונטיות לעניינינו הן תקנה 44 ו- 45 ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, על פיהן רשאי בית הדין בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לסלק על הסף כתב טענות.
ההלכה הפסוקה קבעה כי סעד מסוג זה יינתן במקרים חריגים בלבד, וכי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע מז/15-3 אפנר – מפעלי הדסה לנוער [לא פורסם], ראו גם ע"ע (ארצי) 7192-02-13 די.אס. פי גרופ בע"מ – אסולין, ניתן ביום 16.9.2013). עוד נקבע, כי גם אם קיימת אפשרות ולו קלה וקלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, יש לאפשר את ניהול ההליך. כמו כן נקבע כי סעד זה של סילוק התביעה על הסף יינתן במקרים חריגים כאשר בירור המחלוקות לגופן לעולם עדיף( ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל- כהן (13.2.2008) עוד נפסק כי לעולם יעדיפו בתי משפט את בירור התובענה גופה על פני סילוקה על הסף, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסמו בפניו את הדרך לבירור תביעתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות כי התובע יצליח בתביעתו [ר"ע 59/81 ארדיטי נ. ארדיטי, פ"ד לה(2) 811,812].

מהאמור עולה כי בית הדין ייעתר לבקשת דחייה או מחיקה רק במקרים חריגים וכאשר הוא משוכנע, כי אם יוכיח התובע את כל האמור בתביעתו, לא יזכה הוא בסעד בהתאם לדין החל.

בנסיבות מקרה זה הסעד אותו ביקשה התובעת בכתב התביעה התקבל במלואו בהתאם להודעת האישור מטעם הנתבעת מיום 21.9.20. התובעת לא ביקשה סעדים נוספים בתביעתה כגון שכ"ט או הוצאות ומכאן נשמט הבסיס לתובענה זאת.

נעיר כי בחנו את התצהיר אשר הוגש על ידי התובעת ביום 17.2.21 במסגרתו גוללה היא את השתלשלות העניינים אשר הביאוה עד הלום , וההתנהלות בעטיה לא הוגדלו אחוזי הגמלה. עם זאת אף בתצהירה אין כל התייחסות לחיוב בהוצאות. לאור האמור לעיל, ומשסעד זה לא נתבע על ידה בכתב התביעה ובשם לב ללוח הזמנים המפורט בתצהיר התומך בבקשת המדינה, והצורך בקבלת אישור המוסד לביטוח לאומי אשר בסמוך להגשתו אושרה תביעת התובעת, לא מצאנו מקום לחיוב הנתבעת בהוצאות.

סוף דבר
דין בקשת הנתבעת לסילוק התביעה כנגדה, להתקבל.

הדיון הקבוע ליום 25.4.21 יבוטל.

ניתן היום, י"ב אדר תשפ"א, (24 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק,שופטת,
סגנית נשיאה

נציג מעסיקים מר יוסי אביבי

חתימה