הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 74797-12-19

14 יוני 2020

לפני:

כב' השופט אלעד שביון

התובע:
מאיר עמרם רובין
ע"י ב"כ עו"ד אנג'לו ניסים גניש
-
הנתבעת:
אס.איי.אר. נועה (שיפודי ציפורה) בע"מ

פסק דין

1. מעיון בתיק ביה"ד עולה כי העתק ממסמכי התביעה נמסרו לנתבעת ביום 5.2.20 והעתק מהבקשה למתן פסק דין והחלטת ביה"ד מיום 16.3.20 נמסרו לנתבעת ביום 1.4.20.

2. עד כה לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת.

3. בנסיבות אלו ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב–1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:
א. הפרשות לקרן פנסיה בסך 37,014 ₪.
ב. פדיון חופשה שנתית בסך 6,228 ₪.
ג. דמי הבראה בסך 8,849 ₪ (עבור 23.41 ימי הבראה).
ד. פיצויי פיטורים בסך 23,030 ₪.
ה. דמי חגים בסך 8,370 ₪.
ו. גמול עבור עבודה בשעות נוספות בסך 14,100 ₪.
ז. פיצוי בגין היעדר שימוע כדין בסך 17,640 ₪.
ח. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בדבר תנאי העסקה בסך 15,000 ₪.
ט. לסכומים המפורטים לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.18 ועד לתשלום המלא בפועל .
י. הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

5. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ב סיוון תש"פ, (14 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .