הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 71559-11-18

11 אוגוסט 2021
לפני:
כב' השופטת אירית הרמל

התובע - המשיב :
יצחק אפוליון

-
הנתבע - המבקש :
אלן שפר

החלטה

בפני בקשה של הנתבע 2 (להלן – הנתבע) לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נגד הנתבעים ביום 6.4.2021 (להלן – פסק הדין)(להלן – הבקשה).

ביום 28.7.2021 ניתנה החלטה המורה לצדדים להודיע באם הם מסכימים למתן החלטה בבקשה על יסוד הטיעונים בכתב. זאת עד ליום 10.8.2021. עוד הוחלט כי העדר הודעה תחשב כהסכמה.

ביום 10.8.2021 נתן התובע את הסכמתו. הנתבע לא הגיש כל הודעה. משכך, להלן החלטתי בבקשה בהסתמך על הטיעונים בכתב.

פסק הדין ניתן לבקשת התובע במהלך דיון שנקבע לשמיעת הוכחות ביום 6.4.2021. זאת נוכח העדר התייצבות מטעם הנתבעים.

ביום 19.4.2021 הגיש הנתבע הבקשה ונימק אותה בטענה כי "עקב מחלת הקורונה מדינת ישראל אינה מאפשרת למי שאינו אזרח ישראלי להגיע למדינה". זו הסיבה לאי התייצבותו בדיון ביום 6.4.2021.

התובע הגיש תגובה לבקשה ובמסגרתה טען כי בהתאם לתקנה 5 לתיקון 6 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021, שנכנסו לתוקפן ביום 7.2.2021, תאושר כניסתו של מי שיצא כדין מישראל ומקום מגוריו הקבוע הוא בישראל. כמו כן, בתיקון מספר 4 לתקנות היציאה והכניסה ובתיקון מספר 13 מיום 7.3.2021, נקבע כי אזרחים ותושבי קבע רשאים להיכנס לישראל ללא צורך באישור וועדת חריגים וכניסתם של זרים תתאפשר לפי החלטה של משרד הפנים. הוראות חרום אלו פקעו ביום 20.3.2021. מכאן, שבהתאם להוראות משרד הבריאות "הנחיות לנכנסים וליוצאים ממדינת ישראל" המפורסמות תחת הוראות "תעופה בזמן קורונה" לא חלה כל הגבלה לתושבי קבע בכניסתם לישראל (למעט הצגת תוצאות בדיקה שליליות או תעודת מתחסן/מחלים ומילוי טופס הצהרה). מכאן שהתובע, אשר הינו תושב ישראל, יכול היה לשוב לישראל במועד בו התקיים הדיון.

לנתבע ניתנה הזדמנות להשיב לתגובת התובע (החלטה מיום 7.5.2021). ביום 18.5.2021 הודיע הנתבע כי הוא אזרח אמריקאי ומתגורר בניו יורק. אין לו מספר תעודת זהות ישראל ועל כן אין הוא יכול להיכנס לנט המשפט כדי לקרוא החלטות. מהמידע הפתוח לציבור הוא לא יכול לקרוא את תוכן ההחלטות הגם שהוא יכול לדעת על קיומן. עוד טען כי שלח למזכירות בית הדין טופס הסכמה לקבל כתבי בי דין בדואר אלקטרוני אך לא קיבל דבר. באותו היום ניתנה החלטה המורה למזכירות לשלוח לנתבע ההחלטה מיום 7.5.2021 והמועד להגשת תשובתו לתגובת התובע הוארך עד ליום 30.5.2021.

ביום 13.6.2021 ניתנה החלטה נוספת המורה למזכירות להעביר לתובע ההחלטות מיום 7.5.2021 וכן מיום 18.5.2021. מעיון בנט המשפט עולה כי החלטה זו נשלחה לנתבע בדואר אלקטרוני ביום 14.6.2021.

חרף זאת, הנתבע לא השיב לתגובת התובע.

הנתבע טען כי הוא אזרח אמריקאי ואין לו מספר תעודת זהות ישראלית. הנתבע לא הבהיר מהו מספר תעודת הזהות המופיע ליד שמו בכתב ההגנה שהגיש לתיק ומי מתגורר בכתובת ברחוב גוטמכר 2 בבני ברק.

דיון הוכחות בתיק התקיים ביום 6.4.21 לאחר שהנתבע ביקש לדחות את הדיון לאחר חג הפסח ובקשתו התקבלה. הנתבע לא הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו ולא התייצב לדיון, משכך ניתן פסק דין בהעדר התייצבות.

מעיון בכתב ההגנה אשר הוגש ביום 15.12.2019 ואשר חתום על ידי הנתבע, עולה כי לנתבע טענות באשר להרמת המסך מעל הנתבעת 1 והתביעה לחיובו באופן אישי. כמו כן, יש באמתחתו טענות ענייניות גם לגוף התביעה.

בנסיבות אלה ועל מנת להגיע לבירור האמת ולהכרעה כדין וליתן לנתבע יומו בבית הדין מחד ומאידך, בהתחשב בכך שהתביעה הוגשה כבר ביום 30.11.2018 ונוכח התנהלות הנתבע שיש בה כדי לגרום סחבת שלא כדין בבירור המחלוקת בין הצדדים (הנתבע לא תמך כתב ההגנה באסמכתאות; הנתבע לא הגיש גרסה עובדתית כמפורט בהחלטה מיום 18.11.2019; הנתבע לא הגיש בקשה לדחיית מועד הדיון שנקבע ליום 6.4.2021 ולא השיב לתגובת התובע הגם שעסקינן בזכות ולא בחובה)– אני מורה על ביטול פסק הדין נגד הנתבע 2 בלבד (פסק הדין נגד הנתבעת 1 ישאר בתוקפו) ובתנאי שהנתבע יפקיד בקופת בית הדין סך של 10,000 (עשרת אלפים) ₪ להבטחת רצינותו באשר לבירור התביעה ולהבטחת ניהול ההליך כדין (ראו לענין זה רע"א 4838/12 עידן מורדוב ואח' נ' יונתן טייב (13.8.2012)). ההפקדה תבוצע עד ליום 30.8.2021.

ככל שהנתבע יפקיד הסכום עד למועד כאמור – יבוטל פסק הדין .

בנוסף ישא הנתבע בהוצאות בקשה זו בסכום של 3,500 ש"ח. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.
עיון 1.9.21

ניתנה היום, ג' אלול תשפ"א, (11 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.