הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 69924-12-18

26 פברואר 2020
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
התובעת:
Aliona Hincu
ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין
-
הנתבעות:

  1. טוני כץ
  2. נעמה הרצברג

החלטה

1. התיק נקבע לשמיעת הוכחות לפני ביום 20.1.2021 בשעה 12:30.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
4. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 1.5.20 והנתבעות יגישו תמצית עדות מטעמן עד ליום 1.7.20.
5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף. עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תמצית עדויות מטעם הנתבעות במועד, תחשבנה הנתבע ות כמי שאין בדעתן להגיש ראיות.
6. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8. לעיון תצהירי התביעה ביום 2.5.20.

ניתנה ב יום, א' אדר תש"פ, (26 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.