הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 63085-11-20

11 יולי 2021
לפני:
כב' השופטת שרון אלקיים

התובע:
עומר אבו חמרה
-
הנתבע:
גאבר עבדאללטיף

החלטה

  1. הצדדים יחליפו ביניהם תצהירי גילוי מסמכים הנוגעים לתביעה, שמצויים ו/או שהיו מצויים ברשותם ו/או בשליטתם, וזאת עד ליום 1.9.21. עותק של התצהיר ומסמכים שגולו יוגש לבית הדין עד למועד האמור.
  2. הזמנה לדיון הוכחות תשלח בנפרד.
  3. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
  4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
  5. על התובע להגיש תצהירים כאמור עד ליום 1.12.21 והנתבע עד ליום 1.2.22.
  6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ייחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
8. לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון יגיש כל צד עותק ידני של תצהירי העדות הראשית מטעמו, לתיוק בתיק בית הדין.
9. לעיון תצהירי התביעה ביום 2.9.21 .

ניתנה היום, ב' אב תשפ"א, (11 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.